Nekategorizirano, Rad udruga

Senior Star je mobilizirao umirovljenike Pazinštine

Područje centralne Istre broji 4.450 umirovljenika
Područje centralne Istre broji 4.450 umirovljenika

Gradska udruga umirovljenika Pazin provodila je projekt Senior Star kako bi osnažili kapacitet svoje, ali i udruga Pazinštine, za pružanje socijalnih usluga za stare i nemoćne osobe uz aktivniju podršku volontera.

U udruzi bilježe pozitivne rezultate, o čemu govori Vinko Cerovac, predsjednik udruge.

– Animirani su volonteri po podružnicama, postavljeni bolji kontakti s umirovljenicima u njihovim životnim sredinama kao i kontakti s gradskim i općinskim strukturama.

Data je prava analiza i slika umirovljeničke populacije Pazinštine i pokrenuto je pravo informiranje umirovljenika i osoba starije životne dobi – kaže Cerovac dodavši kako su članovi Udruge i cijela umirovljenička populacija područja centralne Istre koja broji 4.450 umirovljenika, dobila kroz podjelu Informatora umirovljenika Pazinštine – tiskanog u 4.400 primjeraka pravu informaciju o intencijama projekta Senior star.

– Reakcije su pozitivne, osjeća se izraženija želja umirovljenika za sudjelovanjem u svakodnevnim aktivnostima koje realiziramo u svojim programima, kao što je pomoć potrebitima, druženja, izleti, zdravstveni programi. Umirovljenici uviđaju da je naša Udruga kao asocijacija civilnog društva potrebna i u ovoj teškoj materijalnoj i socijalnoj situciji pravi oslonac kojem mogu povjeriti svoju svakodnevnicu i pomoću nje realizirati dio svojih potreba i želja – pojašnjava Cerovac dodavši kako su aktivnosti koje je projekt pokrenuo i dalje u provedbi, ovisno o ekonomskoj situaciji po općinama.

– Realizacija ide postepeno. Tu bržu realizaciju programa koči sve složenija ekonomska situacija u našim životnim sredinama. Program je podržan, ali realnosti su u njegovoj realizaciji složene, zbog njegovog financiranja – pojašnjava naglasivši kako su putem ovoga projekta ostvarili neposredne, ljudske kontakte s umirovljenicima, uvid u situaciju na terenu među ljudima i njihovim navikama i potrebama. Kontakti postoje, šire se, ali njihova realizacija ovisi o budućim projektima na koje ćemo aplicirati – naglašava te zaključuje:

Ovim Projektom mobilizirali smo umirovljenike Pazinštine i potakli ih na aktivniji odnos prema svakodnevnim obavezama, željama i potrebama. Postavke Projekta nastavljamo u kontinuitetu sa gradskim i općinsko strukturama Pazinštine.

Projekt je sa 195.624 kuna sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Maja Celing Celić