Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Završetak projekta Star Voice novi je početak za Zvijezdu

KA-MATRIX je s partnerima organizirao turističku šetnju karlovačkom Zvijezdom pod nazivom "Kroz Zvijezdu zajedno"
KA-MATRIX je s partnerima organizirao turističku šetnju karlovačkom Zvijezdom pod nazivom “Kroz Zvijezdu zajedno”

U sklopu projektne aktivnosti “Preporuke lokalne koalicije” na redovnoj sjednici Gradskoga vijeća grada Karlovca predstavljeni su rezultati i preporuke projekta STAR VOICE kojega provodi Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX u suradnji s partnerima Veleučilištem u Karlovcu, Gradom Karlovcem, Udrugom za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka i Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu.

Provedba ovoga projekta, u svibnju ove godine bliži se svom kraju.

Podsjetimo, Cilj projekta STAR VOICE je uključiti veći broj građana u upravljanje starom gradskom jezgrom, Zvijezdom te ojačati partnerstvo javnog i civilnog sektora. Provedeni su posebni, takozvani deliberativni, oblici sudjelovanja građana u upravljanju javnim dobrima te im je omogućen aktivan nadzor i sudjelovanje u upravljanju gradskom jezgrom.

Vijećnicima su predstavljene preporuke i prijedlozi do kojih se došlo putem redovnih sastanaka partnera i dionika projekta kojih je velik broj, od Gradske četvrti Zvijezda, preko resornih upravnih odjela Grada Karlovca do Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac.

Preporuke i prijedlozi

– Prva od preporuka je žurno osnivanje Agencije za revitalizaciju i upravljanje Zvijezdom po uzoru na Osijek i Šibenik. Dijalozi između stručnjaka, građana žitelja Zvijezde, udruga i promotora javnih politika grada dobra su platforma za osobni napredak i stjecanje znanja svih sudionika i korisnika projekta.

Na svima nama je odgovornost nastavka revitalizacije dobre suradnje. Želimo od Zvijezde napraviti zonu bez prometa automobila te napraviti parkiralište na sjeveroistočnoj strani van Zvijezde. Ovakav sličan model imaju manji zapadnoeuropski gradovi koji posjeduju povijesni centar.

Cilj ovoga modela prometovanja je stvoriti pješačku zonu u kojoj će moći prometovati samo pješaci i biciklisti – naglašava Tamara Lišnjić Lang, voditeljica projekta.

Ističe kako je potrebno bezuvjetno osnivanje lokalne/gradske razvojne agencije/tima koja bi se bavila ponajprije pripremom i provedbom projekata vezano uz oživljavanje stare gradskejezgre – Zvijezde te osigurati sredstava u lokalnom, regionalnom i nacionalnom proračunu za projekte Zvijezde, primjerice, stavku u proračunu Grada pod nazivom “sufinanciranje projekata za gradsku Zvijezdu” od nekoliko stotina tisuća kuna za početak.

Partneri, a ne “blockeri”

– Preporuka je i zakonski regulirati, prema najboljim primjerima dobre prakse iz Europske unije, to da Ministarstvo kulture odnosno lokalni konzervatorski odjeli postanu “partneri”, a ne “blockeri” svih ovih prethodno navedenih uvjeta i projekata u revitalizaciji Zvijezde. Vrlo je važno obavijestiti stanare i vlasnike nekretnina u Zvijezdi o njihovim pravima i obavezama, kao i mogućnostima obnove putem natječaja i ostalih modela sufinanciranja. Mnogim vlasnicima nisu dostupni izvori, ni načini prijava na natječaje. Osim toga, treba ih upoznati i sa zakonom.

Važno je i usmjeravanje sredstava za obnovu putem spomeničke rente na područje Zvijezde koje se nalazi u zoni A zaštićene kulturno povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca, čime je prioritetno u odnosu na druga područja zaštićene cjeline.

Prema uzoru na Bordeaux, željeli bismo izdavati kvartovske karte, priručnike za obnovu i brošure za građane, a pogotovo stanovnike Zvijezde, kako bi bili upoznati s mogućnostima i uvjetima obnove – nabraja Lišnjić Lang te smatra kako treba potaknuti stanare u Zvijezdi uvođenjem povlastica i to ukidanjem naplate parkiranja za stanare te kako je potrebno izlaganje većih projekata javnosti, kao i konsenzus među strukom, dionicima i stanarima.

Građansko savjetovanje

– U skladu s većinom povratnih informacija od strane građana sudionika deliberativne ankete, a u svrhu uključivanja i kvalitetnog informiranja građana o aktivnostima vezanima za obnovu i revitalizaciju Zvijezde, predviđa se održavanje građanskog savjetovanja jednom godišnje u gradskoj Vijećnici na kojoj će akteri uključeni u proces revitalizacije podnositi izvješća o svojoj aktivnosti u toj godini i na kojoj će građani i stručnjaci dostavljati svoje komentare i prijedloge. Pored velikog građanskog savjetovanja, predviđa se i održavanje tematskih savjetovanja s građanima (posebno stanarima Zvijezde), gradskim vlastima i stručnjacima u vezi svih odluka o Zvijezdi koje se odnose na korištenje javnih prostora (ulica, trgova, nogostupa) i na komunalni red u Zvijezdi kako bi se postigla primjerena ravnoteža između interesa stanovnika, posjetitelja/turista i poslovnih/ugostiteljskih/turističkih
sadržaja u Zvijezdi.

Potrebna bolja suradnja

Rezultati deliberativne ankete upućuju na potrebu osnivanja koordinacijskog tijela za Zvijezdu koje će objediniti dva povezana, ali ipak različita sklopa aktivnosti usmjerene na obnovu i oživljavanje kulturno povijesne cjeline grada Karlovca – Zvijezde: aktivnosti održavanja i obnove građevnog fonda i infrastrukture, te razvojne aktivnosti. Aktivnosti održavanja i obnove su zakonski propisana obveza vlasnika i gradskih vlasti, no potrebne su poticajne financijske mjere, mjere nadzora, tekoordinacija i suradnja između svih uključenih aktera kako bi se provođenje aktivnosti održavanja i obnove olakšalo i podržalo. S druge strane, neophodna je puno veća suradnja između različitih tijela koja bi trebala raditi na razvojnim projektima i pripremi projekata za EU fondove, te povezivanje s civilnim, poslovnim i akademskim sektorom kako bi se projekti formulirali brže, kvalitetnije i u suradnji sa širom javnosti. Koordinacijsko tijelo za Zvijezdu je stoga neophodna institucija, a njegova organizacijska i financijska struktura i način djelovanja bit će, uz dodatna savjetovanja, propisana Planom upravljanja kulturno-povijesnom cjelinom Zvijezda – zaključila je Lišnjić Lang.

Naredne aktivnosti projekta uključuju izdavanje brošure s preporukama za transparentno upravljanje procesom revitalizacije kulturno-povijesnom cjelinom Zvijezde, raspravu s građanima, stručnjacima i kandidatima za gradonačelnika, diseminaciju rezultata projekta drugim organizacijama civilnog društva i završnu konferenciju za medije. Osim toga, kažu u udruzi, u planu su i projekti koji će biti nastavak STAR VOICE-a.

Projekt se financira iz IPA fonda Europske unije, njegova je vrijednost 152.988,07 eura, a odobreno je 130.398,07 eura.

Maja Celing Celić