Nekategorizirano, Rad udruga

Sve obitelji su jednake u svojoj različitosti – u Zadru dvodnevni trening za udruge

Konferencija će se održati u Impact centru
Konferencija će se održati u Impact centru

U sklopu projekta „Kaleidoskop – unapređenje prava djece u različitim obiteljima za tolerantno društvo“ udruge Roditelji u akciji – Roda, ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju, LET – Udruga za unapređenje kvalitete življenja i Zagreb Pride pozivaju sve zaposlene osobe i volontere/ke iz zainteresiranih udruga i neformalnih skupina građana/ki iz cijele Hrvatske na dvodnevni trening “Sve obitelji su jednake u svojoj različitosti – kako štititi i zagovarati prava djece i roditelja u različitim obiteljima”, a koja će se održati 2. i 3. lipnja u Zadru.

Konferencija će se održati u Impact centru, , Put Stanova bb, 23000 Zadar, 2.6.2016., 10 – 18 sati i 3.6.2016., 9 – 15 sati.

Ciljevi treninga su jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za zaštitu prava roditelja i djece u različitim obiteljima kroz upoznavanje zakonodavnog okvira te za unapređenje prava roditelja i djece u različitim obiteljima kroz zagovaračke aktivnosti. Također, cilj je i usvajanje vještina za rad s krajnjim korisnicima (roditeljima) radi pružanja podrške roditeljima i djeci u zaštiti njihovih prava.

Troškovi za sudionike su osigurani, i to od 1. do 3. lipnja, a uključuju putovanje do Zadra i natrag do mjesta boravka, smještaj u jedno i dvokrevetnim sobama s doručkom u Impact centru i hostelu Forum te ručak i kavu za vrijeme trajanja treninga.

Prijaviti se možete putem on-line obrasca, telefonom na broj (01) 61 77 500 ili faxom na broj (01) 61 77 510 te e-mailom na adresu ured@roda.hr.

Prijave su moguće najkasnije do 30. svibnja 2016. do 12 sati.

U slučaju većeg broja prijava prednost će imati udruge koje kraće djeluju te udruge iz županija iz kojih je stigao manji broj prijava, a koje rade s većim brojem korisnika. Iz jedne udruge mogu se prijaviti najviše dvije osobe, a prednost će imati osoba koja radi u neposrednom kontaktu s roditeljima i djecom.

KONTAKT: ured@roda.hr, (01) 61 77 500