Oznaka: PRONI Centar

Aktivizam Nekategorizirano

Primjeri dobre prakse

Priručnik s metodama i primjerima rada s mladima u području informiranja i savjetovanja mladih u Hrvatskoj i Nizozemskoj dostupan je organizacijama civilnog društva.