Nekategorizirano, Stajališta

TIH: Nije problem pozajmica, već neučinkovitost nadzornih tijela

Izvor i ilustracija: TIH
Izvor i ilustracija: TIH

Transparency International Hrvatska (TIH) priopćio je u utorak da financiranje političkih stranaka pozajmicama ukazuje na to da kontrolna tijela javne vlasti koja su zadužena za praćenje financiranja nemaju alate i mehanizme kako bi se smanjila netransparentnost u poslovanju.

“Političke stranke su pravni subjekti koje za redovito poslovanje moraju raspolagati novčanim sredstvima za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Osim izdvajanja javnog novca, članarina te privatnih i korporativnih donacija stranke imaju pravo koristiti i sve druge oblike financiranja, ali oni moraju biti transparentno prikazani i odobreni od stranačkih tijela.

Problem financiranja političkih stranaka nisu pozajmice ili kreditno zaduživanje, jer će toga biti sve više zbog nedostatka javnog novca, već neučinkoviti nadzor financiranja zbog nedostatnih kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva da nadzire tokove novca u politici. Članovi DIP-a uglavnom su pravnici, bez stručnog znanja o ekonomskim temama i financijama, a na čelu tog tijela je predsjednik Vrhovnog suda koji većinu radnog vremena odrađuje na Vrhovnom sudu”, naveo je TIH.

Ističu i da Državni ured za reviziju ima stručne kapacitete za obavljanje nadzora poslovanja političkih stranaka, ali je problem u tome što nema alate i mehanizme da sankcionira nepravilnosti.

Tjednik “Nacional” objavio je u najnovijem broju da je vlasnik Prvog plinarskog društva Pavao Vujnovac prije nekoliko dana od HDZ-a zatražio povrat 4,2 milijuna kuna koje je toj stranci posudio na izravnu molbu tadašnjeg glavnog tajnika stranke Milijana Brkića, današnjega zamjenika predsjednika HDZ-a.