Nekategorizirano, Stajališta

Što nakon izbora?! – Zaustavite urušavanje izbornog procesa!

h20160911009333_Prijevremeni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor pokazali su sve nedostatke i ranjivost izbornog procesa, tijela koja provode izbore i pravnog okvira koji je godinama zapušten.
Zbog nezamislivih slučajeva nebrojanja preferencijskih glasova, neopravdano „izbrisanih“ građana iz prebivališta i popisa birača te kupovine glasova, tj. promjene nacionalnosti pod pritiskom, GONG od buduće Vlade i Sabora traži hitno sređivanje izbornog zakonodavstva kako bi se zaustavio pad standarda provođenja izbora, povećao utjecaj birača u izbornom procesu i nastavila izgradnja povjerenja građana u izbore.

Nužno je daljnje jačanje unutarstranačke demokracije, uređenje izbornih jedinica na načelu jednakosti glasa – GONG-ov prijedlog šest jedinica, uvođenje tri preferencijska glasa, smanjenje praga za preferencijske glasove unutar liste s 10% na 5%, uređenje referenduma, nespojivost dužnosti (grado)načelnika i zastupnika, rješavanje pitanja predstavljenosti žena, reforma DIP-a i izborne administracije, ujednačavanje svih izbornih procedura za sve izbore kroz jedinstven izborni zakon te učinkovit i proaktivan nadzor financiranja stranaka i izbornih kampanja od strane DIP-a.

Izbori su ponovno održani na rubu zakonitosti zbog nezakonitog odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama, a vrhunac teških povreda izbornog procesa i mogućeg kaznenog djela zabilježeni su u Dubrovniku gdje 107 glasova kandidatkinje Muratti nije evidentirano što predstavlja 10% njenih službeno osvojenih glasova. Sličan slučaj dogodio se i na biračkom mjestu 107 u Splitu na kojem nisu prebrojani preferencijski glasovi kandidata Narodne koalicije. Razlozi mogu biti nestručni i needucirani pojedini birački odbori na što GONG godinama upozorava ili namjerno krivotvorenje rezultata izbora što predstavlja kazneno djelo s predviđenom zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina. Postavlja se pitanje koliko je još takvih slučajeva koji bi se naknadno mogli otkriti uvidom u rezultate po biračkim mjestima.

Na ovim izborima zabilježeni su slučajevi promjena nacionalnosti građana uz određenu naknadu što predstavlja ozbiljan nasrtaj na izražavanje slobodne volje i nacionalne pripadnosti te kupovinu glasova. Očekujemo od DORH-a i DIP-a detaljne provjere i istrage ovih slučajeva kako bi se ubuduće zaustavila moguća kaznena djela te vratilo narušeno povjerenje javnosti i građana u izborni proces.

Posebno zabrinjava nekoliko desetaka slučajeva „izbrisanih“ s popisa birača javljenih GONG-u nakon što im je odjavljeno prebivalište, a time i posljedično oduzeto ustavno pravo glasa u jedinici u kojoj su imali prebivalište. Pohvalno je MUP-ovo sređivanje evidencije prebivališta što se izravno odrazilo i na broj birača koji je sada puno realniji, a popis birača sređeniji. Međutim, ne smiju se dogoditi slučajevi „izbrisanih“ građana koji nemaju tzv. fiktivna prebivališta. Ključna je ujednačena, profesionalna i neovisna provedba Zakona o prebivalištu uz kontinuirani nadzor provedbe Zakona i postupanja policijskih službenika kako bi se izbjeglo svako samovoljno brisanje građana iz evidencije prebivališta bez čvrstih dokaza što bi moglo dovesti do diskriminacije određenih kategorija građana.

Promjene koje GONG traži nužan su korak povratka građana u središte izbornog procesa te jačanje povjerenja građana kao nužnog uvjeta za ostvarenje slobodnih i poštenih izbora u kojima će građani neometano izraziti svoju slobodnu volju te i nakon izbora sudjelovati u procesima odlučivanja.

Izvor: GONG