Nekategorizirano, Stajališta

Transparency International: udruge ne mogu i ne smiju biti jedini nositelji borbe protiv diskriminacije

Na fotografiji Davorka Budimir. foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ lsd
Na fotografiji Davorka Budimir.
foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ lsd

Transparency International Hrvatska smatra da imenovana Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za brobu protiv diskriminacije mora svu pažnju usmjeriti na donošenje kvalitetnog dokumenta kako bi se svakom pojedincu osigurala stvarna zaštita ljudskih prava, te onemogućila diskriminacija prema bilo kojem kriteriju. Nacionalni plan za brobu protiv diskriminacije donosi se kako bi se osigurala maksimalna zaštita ljudskih prava svakog pojedinca u hrvatskom društvu bez izuzetaka.

Ta prava su osnova za miran, kvalitetan, pravedan i pošten sustav u kojem će temljene društvne vrijednosti poput poštenja, uvažavanja različitosti i odgovornosti biti visoko na ljestvici minimalnih standarda našeg društva neovisno o ideološkoj ili političkoj opredjeljenosti.

Borba protiv diskriminacije nije pitanje nekog dokumenta i pripadajućeg plana provedbe ili pozivanja na novac iz europskih fondova, već stvarni i kvalitetni dogovor nositelja političke vlasti i svih zainteresiranih da se postigne puna suglasnost o tome da kao društvo nećemo tolerirati diskriminiranje.

Udruge civilnog društva mogu poticati i ukazivati na probleme i nedostatke sustava, ali ne mogu i ne smiju biti jedini nositelji te borbe i zaštite ljudskih prava.

One za to nemaju kapacitete, niti je to njihova uloga. To je posao nadležnih, neovisnih institucija, uz pretpostavku da postoji stvarna politička volja aktera kako bi se osigurala jednaka zaštita svakog građanina u bilo kojem dijelu Hrvatske .“ poručila je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.