EHO, Nekategorizirano

Tržište rada EU: Niže obrazovanje – manje mogućnosti

rad_crDanašnje tržište rada konstantno povećava zahtjeve za kompetencijama radnika i radnica u svim sektorima. To predstavlja velik izazov za 64 milijuna žena i muškaraca koji/e žive u zemljama članicama EU, a imaju nisku razinu obrazovanja. Riječ je o osobama koje su češće nezaposlene ili u potpunosti izvan tržišta rada.

U posebno teškoj situaciji nalaze se žene s niskim kvalifikacijama koje se teško zapošljavaju na pošteno plaćenim poslovima. Samo 42% žena s niskim kvalifikacijama je zaposleno, od je čega gotovo polovica zaposlena na prekarnim poslovima.

Ovo su samo neki od rezultata nove Studije o rodu, radnim vještinama i prekarnom radu koji su proveli_e stručnjaci_kinje s Europskog instituta za rodnu jednakost (EIGE), prenosi Vox Feminae.

– Europske prognoze o tržištu rada pokazuju da je u porastu buduća potražnja za visoko kvalificiranim poslovima u područjima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), u kojima trenutno  dominiraju muškarci. Mogućnost zapošljavanja u ovim područjima nije dostupna za osobe koje se nisko obrazovane, a pogotovo ako je riječ o ženama. Zato je ključno osigurati jednak pristup kvalitetnim i pristupačnim poslovnim obukama, koje će ženama i muškarcima pružiti nove vještine za buduća zaposlenja – kazala je Virginija Langbakk, direktorica EIGE-a.

U zemljama članicama EU nezaposleno je više od 6 milijuna žena i 2 milijuna muškaraca koji/e nemaju srednjoškolsko obrazovanje. Od toga je 14 posto žena i pet posto muškaraca koji su u posljednjih deset ili više godina potpuno izvan tržišta rada. Kao rezultat financijske krize, dugoročna nezaposlenost i nezaposlenost mladih predstavljaju ozbiljne izazove EU u postizanju EU2020 ciljeva zapošljavanja.

– Niske kvalifikacije stavljaju ljude u visoki rizik od nesigurnog zaposlenja, što znači vrlo nisku plaću, kraće radno vrijeme i nedovoljnu sigurnost zaposlenja. Gotovo polovica žena s niskom stručnom spremom (45%) bavi se prekarnim radom, u usporedbi s nešto više od četvrtine muškaraca koji imaju jednak stupanj obrazovanja (26%). EIGE je utvrdio da će žene uopće vjerojatnije raditi na takvim poslovima nego muškarci, bez obzira na njihovu razinu obrazovanja. Više od četvrtine zaposlenih žena u EU bavi se prekarnim radom – izjavila je Langbakk.

Nedavno osnovani Europski stup socijalnih prava teži ka poboljšanju radnih i životnih uvjeta građana i građanki Europske unije. Naglašava potrebu za jednakim pristupom kvalitetnoj i inkluzivnoj edukaciji, poslovnim obukama i cjeloživotnom učenju.

Na taj način može se otključati neiskorištene potencijale u EU, posebice kada je u pitanju sudjelovanje žena na tržištu rada. Mogućnosti za unaprjeđenje poslovnih vještina moraju biti poduprte poštenim radnim uvjetima koji poboljšavaju kvalitetu rada za sve.