Nekategorizirano, Svijet

Vijeće Europe i Europska komisija traže bolju zaštitu ljudskih prava Roma u pandemiji

Glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić i europska povjerenica za jednakost Helena Dalli pozvale su na bolju zaštitu ljudskih prava Roma i traže da im se omogući pristup vitalnim uslugama tijekom pandemije koronavirusa.

U zajedničkoj izjavi u povodu Međunarodnog dana Roma, Pejčinović Burić i Dalli upozorile su da mnogi od 10 do 12 milijuna Roma u Europi i dalje pate od siromaštva i isključenosti, te da rašireni proturomski osjećaji pojačavaju i otežavaju njihovu ekonomsku i socijalnu oskudicu.

S obzirom na to da se Međunarodni dan Roma 8. travnja ove godine obilježava u vrijeme borbe protiv novog koronavirusa, što je rezultiralo uvođenjem izvanrednih mjera diljem Europe, visoke međunarodne dužnosnice pozvale su da se pritom ne zaboravi na poštivanje prava Roma i općenito ljudskih prava.

“Svi moramo podržati vlade u upravljanju ovom krizom i one moraju biti slobodne odlučivati o potrebnim mjerama. Međutim, sve mjere moraju poštivati postojeći europski okvir za ljudska prava, uključujući načela jednakosti i nediskriminacije”, istaknule su u zajedničkoj izjavi.

“Zabrinuta sam”, kazala je Marija Pejčinović Burić, “zbog izvješća da su neke europske zemlje usvojile mjere koje bi mogle rezultirati daljnjim ugrožavanjem ljudskih prava Roma i otežati im ravnopravan pristup osnovnim javnim uslugama, ponajprije zdravstvenoj skrbi, komunalnim uslugama i čak pitkoj vodi”.

“Zabrinuti smo što čujemo da su distribucija pomoći u hrani i isplaćivanje socijalnih naknada dovedeni u pitanje i da neki političari okrivljuju Rome za širenje virusa”, dodala je.

Europska povjerenica za jednakost Helena Dalli kazala je da su govor mržnje na internetu i lažne priče usmjerene protiv Roma ponovno u porastu.

“Negativni stereotipi i predrasude i dalje su jako prisutni u našem društvu. Zato će Komisija iznijeti osnaženu strategiju za jednakost Roma i njihovo uključivanje u europsko društvo”, kazala je.

„Sada treba uložiti veće napore kako bi se osiguralo da Romi budu uključeni u društvo i da imaju ravnopravan pristup osnovnim potrebama, osiguravajući time njihovu zaštitu od infekcije”, poručila je povjerenica.

Pejčinović Burić i Dalli pozvale su sve europske zemlje da poštuju standarde Europske konvencije o ljudskim pravima i Europske socijalne povelje jačajući potporu marginaliziranim skupinama, te da učine najviše što mogu kako bi spriječile da nacionalne i etničke manjine, posebice Romi, budu ‘žrtveni jarci’ u aktualnoj krizi.