EHO, Inicijative, Nekategorizirano

Zajednica Susret i udruga Anđeli europskim novcem pokrenuli program obrazovanja za liječene ovisnike

Na fotografiji Suzana Horvat Kutle, Jadranka Ivandić Zimić. foto HINA/ Edvard ŠUŠAK
Na fotografiji Suzana Horvat Kutle, Jadranka Ivandić Zimić.
foto HINA/ Edvard ŠUŠAK

Projekt “Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja”, pomoći će nezaposlenim liječenim ovisnicima da završe prilagođeno obrazovanju, dobiju certifikat i posao, istaknuto je u utorak na okruglome stolu u organizaciji Doma za ovisnike Zajednice Susret.

Okrugli stol pod nazivom “Važnost obrazovanja odraslih osoba u socijalno osjetljivim skupinama” održao se u utorak u zagrebačkoj Knjižnici Bogdana Ogrizovića gdje je predstavljen spomenuti projekt koji su u potpunosti – u iznosu od nešto više od 963 tisuće kuna – financira kroz Europski socijalni fond (ESF), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje- faza III .

Projekt je počeo 14. svibnja ove godine i trajat će godinu dana, do 14. svibnja 2019. a pod motom “Nove vještine za nove životne izazove” provodi ga Dom za ovisnike Zajednica Susret u partnerstvu s Udrugom Anđeli iz Splita.

Kako je istaknula voditeljica projekta Sandra Vrbančić, cilj je povećati razinu obrazovanja i zapošljivosti liječenih ovisnika sukladno Strategiji razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije 2014. – 2020. i potrebama Brodsko-posavske županije.

Tema okrugloga stola bile su socijalno osjetljive skupine – liječeni ovisnici, beskućnici, zatvorenici, dugotrajno nezaposlene osobe, branitelji, osobe starije od pedeset godina, te osobe izložene diskriminaciji. Najviše pozornosti posvećeno je pak liječenim ovisnicima i pomoći koja im se pruža, kako bi, nakon i tijekom liječenja, stekli dodatno individulano prilagođeno obrazovanje i zanat koji će im omogućiti da se zaposle.

Posao je nužan za uspješan povratak u društvo liječenim ovisnicima

Sudionici okrugloga stola suglasni su da je posao nužan za uspješan povratak liječenih ovisnika u društvo. Posvjedočili su to i dvoje bivših ovisnika koji su upozorili na teškoće s kojima su se suočili kada su, nakon liječenja, krenuli u obrazovne programe koje nisu mogli slijediti što je kod njih pojačalo osjećan neuspješnosti. Ustvrdili su kako im je bio potreban prilagođeni program koji će voditi račun o njihovim kognitivnim sposobostima, smanjenoj koncentraciji i srahu da će ponovno podbaciti u svojim očekivanjima, a i u očekivanjima svoje okoline.

Zbog toga je, istaknula je Suzana Horvat Kutle, ravnateljica Doma za ovisnike Zajednica Susret, projekt usmjeren baš na rješavanje poteškoća s kojima se u obrazovanju susreću liječeni ovisnici, od kojih su najizraženije teškoće u razumijevanju i usvajanju novih znanja.

“Uvažavajući to, Dom za ovisnike Zajednica Susret inicirao je izradu prilagođenih obrazovnih programa koji će liječenim ovisnicima omogućiti stjecanje novih vještina individualiziranim pristupom”, rekla je Horvat Kutle.

Uslijed nepostojanja programa za obrazovanje odraslih prilagođenih populaciji liječenih ovisnika, izostanka kontinuirane podrške i dodatne motivacije, kao i zbog frustracija koje izaziva aktivnost učenja, tek rijetki liječeni ovisnici završavaju obrazovne programe, suglasni su bili sudionici.

foto HINA/ Edvard ŠUŠAK/
foto HINA/ Edvard ŠUŠAK/

Pilot projekt s četiri prilagođena obrazovna programa

Riječ je zapravo o pilot-projektu u sklopu kojega su osmišljena četiri obrazovna programa, koja su vodila računa o kognitivnim sposobnostima i osobnim sklonostima liječenih ovisnika, ali i o potrebama tržišta rada u Splitsko-dalmatinskoj i Brodsko-posavskoj županiji gdje se liječeni ovisnici obrazuju, objasnila je Horvat Kutle.

To je prvi takav projekt u Hrvatskoj. Prilagođeni obrazovni programi provode se u terapijskim centrima Cista Velika kraj Splita i Ivanovac kraj Okučana gdje su smješteni liječeni ovisnici, a četrdesetak njih sada se obrazuje za montera suhe gradnje, pekara, priprematelja pizze i pomoćnoga kuhara.

Budući da je, dodala je Horvat Kutle, liječenim ovisnicima nužno pomoći i pri integraciji u radnu sredinu te zadržavanju posla, u sklopu projekta prolaze i radionice mekih vještina.

Kako bi se pak kod liječenih ovisnika pospješile kognitivne sposobnosti, pri njihovu obrazovanju koristi se neurofeedback protokol – inovativni pristupu u obrazovanju liječenih ovisnika. Psihologinja u Udruzi Anđeli Katarina Marinović osvrnula se na tu metodu koju u udruzi primjenjuju u radu s djecom u poteškoćama u razvoju. Objasnila je da je riječ o neinvazivnoj metodi koja se koristi obzirom na simptome, ali koja još nije dovoljno empirijski istražena.

Neurofeedback (NFB) je računalno potpomognuta neinvazivna metoda treninga mozga kojom se postupno utječe na poboljšanje njegove funkcije – postupno se umanjuje i/ili otklanja disregulacija i kroz razgranjivanje i bolje povezivanje neuronske mreže postiže se samoregulacija mozga. Jer, rečeno je, pokazalo se da su liječeni ovisnici kritično podkapacitirani u kognitivnom funkcioniranju radi oslabljene funkcije mozga uslijed zlouporabe droga i medikamentozne terapije tijekom liječenja.

Ta metoda koristi se u svijetu zadnjih tridesetak godina kao protokol za jačanje funkcije mozga kod različitih stanja i oboljenja a istraživanja potvrđuju efikasnost ovog protokola i u populaciji ovisnika. U okviru ovog projekta NFB metoda primijeniti će se prvi put u Hrvatskoj, a njezin učinak evaluirat će se u obrazovanju liječenih ovisnika.

Projekt u skladu s vladinim projektom resocijalizacije

Savjetnica u Vladi RH i vladinu Uredu za suzbijanje zloporabe droga dr. Jadranka Ivandić Zimić istaknula je kako je ovaj projekt u skladu s Projektom resocijalizacije liječenih ovisnika hrvatske Vlade koji se, u koordinaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. provodi od 2007.

Podsjetila je da su ciljevi vladina projekta – školovanje, poticanje zapošljavanja i uspješna socijalna reintegracija bivših ovisnika. Najavila je kako će u narednom razdoblju Ured za suzbijanje zloporabe droga s nadležnim državnim tijelima osmisliti mjere za poticanje školovanja liječenih ovisnika u odgovarajućim zanimanjima kako bi se potaknulo njihovo zapošljavanje koje, smatra, najvažnije za njihovo uključivanje u život u zajednici.

Voditeljica Odjela za epidemiologiju ovisnosti s registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dragica Katalinić upozorila je da je u Hrvatskoj u blagom porastu broj ukupno liječenih ovisnika te onih koji su zloupotrebljavali opijate. Tako se, rekla je, u posljednje četiri godine u Hrvatskoj godišnje bilježi oko 200 novih opijatnih ovisnika.