EHO, Nekategorizirano

Savez udruga Klubtura predstavio rezultate provedbe projekta umrežavanja društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj

Savez udruga Klubtura nositelj je 18-mjesečnog projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, a kojem je bio cilj  umrežiti postojeće lokalne civilnodruštvene inicijative i uspostaviti društveno-kulturne centre na razini Hrvatske. Kao završna aktivnost projekta, 23. rujna 2020. u prostoru Pogona-Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade održana je konferencija “DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara”. U sklopu konferencije održani su paneli o praksama sudioničkog upravljanja i civilnojavnog partnerstva u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj i regiji, a osigurana je i mogućnost sudjelovanja putem online platforme Zoom.

Projekt DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara provodio se u partnerstvu s Pogonom – Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 800 000,00 kn, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020) u iznosu 680 000,00 kn (85%), dok je ostala sredstva osiguralo Ministarstvo kulture RH. Projekt je trajao 22 mjeseca, od 1. prosinca 2018. godine do 1. listopada 2020. godine.

Ciljevi projekta su bili:
• prenijeti znanja i iskustava o sudioničkom planiranju i upravljanju između društvenokulturnih centara te o sudioničkom upravljanju u EU;
• umrežiti DKC-e i uspostaviti model programske suradnje;
• upoznati javnost i dionike s civilno-javnim partnerstvom i sudioničkim upravljanjem u kulturi.

U sklopu projekta održane su dvije radionice razmjene znanja i iskustava. Prva radionica razmjene znanja i iskustava namijenjena akterima koji se u svojim lokalnim sredinama bave zagovaranjem osnivanja i uspostavom društveno-kulturnih centara na načelima sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva održana je 11. listopada 2019. u Zagrebu, u maloj dvorani Pogona jedinstvo. Dvadesetak sudionika radionice su razmijenili znanja i iskustva o zagovaračkom radu, provedbi kampanja i uspostavi dijaloga s lokalnom samoupravom.

Druga Radionica naziva “Potrebe i mogućnosti razvoja prostorne infrastrukture za društvenokulturne centre” održana je 19. veljače 2020. u Beton kinu u Domu mladih u Splitu. Radionica je okupila preko pedeset sudionika i sudionica, predstavnika organizacija civilnog društva, zaposlenika javnih ustanova u kulturi te jedinica lokalne samouprave iz Splita, Zadra, Karlovca, Rijeke, Zagreba i Čakovca. Sudionici su se upoznali s aktivnostima i izazovima s kojima se suočavaju druge lokalne sredine u RH te perspektivama na razvoj lokalne infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti koje imaju različiti sektori. Zbog okolnosti vezanih za epidemiju virusa COVID-19 predviđeni studijski posjet s ciljem prijenosa znanja i iskustava o sudioničkom upravljanju u zemljama Europske unije nije realiziran u sklopu projekta.

Proveden je prvi krug razmjene suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti DKC-HR po uzoru na Clubture-HR model razmjene i suradnje, uz specifičnost razmjene u 7 gradova u kojima se nalaze postojeći društveno-kulturni centri kojima organizacije upravljaju prema načelima sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva. Osim toga, u ovim suradničkim aktivnostima mogli su sudjelovati i građani kao prijavitelji i partneri. Poziv za predlaganje suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti upućen je građanima, neformalnim inicijativama, udrugama i umjetničkim organizacijama. Poziv je bio otvoren od 15.4. do 15.5.2019. godine, a
u tom je periodu zaprimljeno 12 prijedloga s preko 60 prijavljenih suradničkih kulturnoumjetničkih aktivnosti koje se realiziraju u 7 društveno-kulturnih centara (Rijeka, Zagreb, Split, Karlovac, Čakovec, Dubrovnik i Pula).

Na jednodnevnom sastanku održanom 7. lipnja 2019. godine u maloj dvorani Pogona Jedinstvo u Zagrebu predstavljeno je 12 prijedloga suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti od kojih je, kroz proces zajedničkog ocjenjivanja, odabrano 6 prijedloga razmjene kulturno-umjetničkih aktivnosti za provedbu u 2019. i 2020. godini. Do kraja rujna 2020. godine provedeno je 34 suradničkih javnih kulturnoumjetničkih aktivnosti koje uključuju filmske radionice, audio-vizualne instalacije, predstave, performanse, radionice suvremenog cirkusa, radionice ilustracije, predavanja o povijesti LGBTIQ zajednice i medijskoj pismenosti, community radio) u 7 društvenokulturna centra u RH. U provedbi suradničkih aktivnosti je sudjelovalo preko 70 građana, preko 30 organizacija civilnoga društva, a aktivnosti je prema procjenama provoditelja posjetilo preko 1300 osoba.

U sklopu projektnih aktivnosti koje se odnose na umrežavanje uspostavljena je formalna Mreža društveno-kulturnih centara na nacionalnoj razini. Mreža je osnovana u pravnom obliku udruge s članicama među kojima su postojeći društveno-kulturni centri te lokalni savezi koji u svojim sredinama zagovaraju uspostavu društveno-kulturnih centara temeljenog na načelima sudioničkog upravljanja. Mreža društveno-kulturnih centara osnovana je 28. svibnja 2020. godine u Zagrebu. Organizacije osnivačice mreže su: Art radionica Lazareti (Dubrovnik), Forum udruga nezavisne kulture – FUNK (Koprivnica), Platforma Doma mladih Split (Split), Platforma Hvar (Hvar), Savez udruga Kaoperativa (Karlovac), Savez udruga Klubtura (Zagreb), Savez udruga Molekula (Rijeka), Savez udruga Operacija Grad (Zagreb), Savez udruga Rojca (Pula). Prema ciljevima iz Statuta, Mreža će zagovarati javnu politiku za održivu infrastrukturu društveno-kulturnih djelatnosti temeljenu na sudioničkom upravljanju i civilno-javnom partnerstvu, reprezentirati postojeće društveno-kulturne centre prema donositeljima odluka na nacionalnoj i lokalnim razinama te pružati podršku postojećim centrima i lokalnim inicijativama kroz prijenos znanja i iskustava. Nakon osnivanja, sljedeći koraci Mreže su provedba operativnog i strateškog planiranja, širenje na nove inicijative, platforme i organizacije u Hrvatskoj te jačanje vidljivosti Mreže. Mreža je registrirana 24. srpnja 2020. godine pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu.

Više detalja o sadržaju i programu konferencije možete pročitati u izvještaju objavljenom na stranicama Saveza udruga Klubtura.

Projekt DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara koji provodi Savez udruga Klubtura u partnerstvu s Pogonom – Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca. Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.