Hrvatska, Inicijative, Nekategorizirano

Pomoć romskoj nacionalnoj manjini u pristupu ljudskim pravima

gelemOtvorena medijska grupacija u partnerstvu s Udrugom Roma Zagreba i Zagrebačke županije, Centrom za kulturne djelatnosti, Gospodarskom školom Čakovec te Osnovnom školom Augusta Cesarca iz Zagreba provodi projekt “Gelem, Gelem – World4Them” čiji je donator Europska komisija.

Projekt je usmjeren na pomoć romskoj nacionalnoj manjini u pristupu ljudskim pravima u Hrvatskoj, a aktivnosti projekta usmjerene na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave društveno ranjivim skupinama kako bi osigurali učinkovitu provedbu EU standarada na području ljudskih prava i obrazovnim ustanovama podigli svijest o važnosti njihove uloge u inkluziji i integraciji Roma u obrazovni sustav RH.

Prvi animirani film “Mašta povezuje ljude” nastao je u suradnji s učenicima OŠ A. Cesarec i predavačima Petrom Hudić i Stivom Cinikom, a krajem siječnja ove godine organizirana je i održana praktična radionica izrade dokumentarnog filma “For Better World” u Gospodarskoj školi Čakovec.

Planirane aktivnosti

– Do kraja provedbe projekta, u periodu koji slijedi, planirano je unaprijeđenje mrežne platforme pod nazivom: Mreža za zaštitu i promociju ljudskih prava/Network for the promotion and protection of human rights, koja služi kao komunikacijski kanal udruga i građana koje se bave temama ljudskih prava s posebnim naglaskom na zaštitu prava Roma u Republici Hrvatskoj. U planu je i suradnja sa školama za postavljanje Integracijskog kutka, tj. osiguranog prostora gdje učenici imaju priliku dobiti informacije o ljudskim pravima, toleranciji i romskoj kulturi, u najmanje 5 škola – otkriva Ivana Kostić iz Centra za kulturne djelatnosti.

Također, u najmanje deset škola u Hrvatskoj održat će se 3 sata razredne zajednice s tematikom ljudskih prava i posebnim naglaskom na Rome. Održat će se dva okrugla stola te dvije romske večeri, u Čakovcu i u Zagrebu kao i promocija animiranog i dokumentarnog filma u najmanje 10 škola diljem Hrvatske. Izrađeni će filmovi biti prijavljeni na domaće i međunarodne filmske festivale. Naravno, tu je i kontinuirana suradnja s udrugama koje se bave zaštitiom ljudshih prava te s osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske.

Učinkovita provedba EU standarda

– Aktivnosti uključuju osnaživanje suradnje između organizacija civilnog društva i obrazovnih ustanova, državnih tijela, između samih organizacija civilnog društva te povećanje uloge organizacija civilnoga društva u provođenju i osiguravanju zaštite ljudskih prava pripadnika romske nacionalne manjine.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju razine zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj kako bi se osigurala učinkovita provedba EU standarda u području zaštite ljudskih prava, što će doprinijeti društvenom razvoju Hrvatske te ispunjavanju europskih i hrvatskih strateških ciljeva u pogledu integracije Roma – stoji na stranici projekta. http://gelem-gelem.com/hr/naslovnica/

Projekt se provodi u okviru IPA 2012, Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

Maja Celing Celić