Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Dobre učinke bilježimo i godinu dana nakon završetka projekta

suport2_crU udruzi „Portić“ vrlo su ponosni na rezultate ostvarene tijekom provedbe projekta „SUPPORT – Sustavna Podrška za Podršku RodiTeljstvu“ z sklopu kojega je provedena edukacija stručnjaka za provođenje interne supervizije voditelja programa podrške roditeljstvu „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno PLUS“ u koji su se uključile predstavnice 6 udruga koje pružaju različite oblike podrške roditeljstvu u sklopu svojih aktivnosti.

– Sve uključene sudionice su iznimno zadovoljne učincima edukacije te naglašavaju kako su stekle nove vještine i znanja koje im pomažu u vođenju različitih oblika grupnih aktivnosti koje provode u sklopu svog radnog mjesta. Posebno smo zadovoljni odazivom voditelja radionica na uključivanje u supervizijske grupe. U program supervizijske podrške uključeno je ukupno 94 voditelja radionica iz 13 različitih županija. Provedene evaluacije i izvještaji članova supervizijskih grupa govore u prilog tome da su uključivanjem u supervizijske grupe dobili profesionalno i osobno osnaživanje koje u konačnici omogućuje da budu kvalitetniji voditelji radionica za roditelje. Učinci sudjelovanja u supervizijskim grupama vidljivi su i nakon više od godinu dana od završetka projekta. Stručnjaci koji su sudjelovali u supervizijskim grupama su ostali međusobno povezani i nadalje zajednički rade na razvoju svojih osobnih i profesionalnih kompetencija – ističe vrijednost projekta Tamara Sremec iz Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić.

Sremec kaže kako po završetku projekta „SUPPORT“ nije došlo do nastavka provedbe aktivnosti no rezultati ostvareni u sklopu projekta, educirani supervizori i dokument „Standardi i pokazatelji kvalitete u provedbi programa podrške roditeljstvu „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno PLUS“ ostaju značajan resurs za razvoj novih aktivnosti usmjerenih povećanju kvalitete u provedbi tih programa.

– Provedbom projekta „SUPPORT“ udruga Portić kao nositelj stekla je vrijedno i važno iskustvo u upravljanju projektom financiranog iz EU fondova. Najvažnija iskustva vezana su uz financijsko i administrativno upravljanje projektnim ciklusom. Iskustvo koje smo stekli u pripremi, ali i provođenju projekta postalo je interno pravilo dobre prakse kojeg se pridržavamo i pri vođenju drugih projekata koje prijavljujemo ili provodimo. Naučena znanja koristimo pri prijavi na nove natječaje što se pokazuje korisnim, a iskustvo sudjelovanja u takvoj vrsti projekta osnažilo nas je za osmišljavanje i razvoj novih projekata većeg obima – naglašava dodavši kako se suradnja s partnerima, ali i drugim suradnicima u provedbi projekta „SUPPORT“ nastavila i u provedbi drugih projekata koje provode.

– Ostvarena poznanstva omogućila su nam razvoj nove, šire mreže suradnika i stručnjaka s kojima radimo na unaprjeđivanju postojećih usluga i razvoju novih projekata – zaključila je Sremec.

Partneri udruge “Portić” na ovome projektu bili su udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom “Korak dalje” iz Daruvara i centra za podršku roditeljstvu “Rastimo zajedno” iz Zagreba, a projekt je financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 641.089 kuna.

Maja Celing Celić