Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

17 osoba završilo edukaciju o izradi EU projekata

clip_crEdukaciju je organizirao nositelj projekta, Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP Našice).

Financiranje putem EU projekata je prestalo biti nešto daleko i upitno, dio je svakodnevice i treba zaživjeti kao način života, djelovanja. Ono zahtjeva specifična znanja i vještine. Cilj edukacije je bio stvaranje kapaciteta za privlačenje sredstava iz EU, kao preduvjet za stvaranje novih radnih mjesta, boljih radnih uvjeta, boljih volonterskih programa u sklopu djelovanja OCD-a.

Edukacija u trajanju od 11 dana (88 h) bila je praktično kreirana uz naglasak na usvajanje znanja putem konkretnih vježbi potrebnih za izradu EU projekta, a koje su polaznici rješavali u manjim skupinama. Na edukaciji su se razvijali stvarni projekti te su uspješno izrađene logičke matrice projekta i popunjeni A obrasci projektne prijave. Predavačica je bila Emilija Malovčak, predsjednica CLIP Našice i voditeljica projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica.

Nakon edukacije polaznicima su osigurana besplatna mentoriranja u sklopu kojih mogu dobiti svu pomoć potrebnu u razvijanju novih projekata ili prijavi nastalih u sklopu edukacije.