Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Žele osnovati lokalni Volonterski centar

clip_crProjekt Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo iz Našica – Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica  krenuo je 1. lipnja, a krajem mjeseca održana je početna konferencija. Projekt će trajati godinu dana, a 560.000 kuna nepovratnih sredstava odobreno je iz EU socijalnog fonda.

Ankete

Projekt CLIP-a u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb i Humanitarnom udrugom Dar dobrote sadrži sedam projektnih elemenata. Kroz njih će se raditi edukacije za volonterski menadžment, edukacija o izradi EU projekata kao načina financiranja volonterskih programa i aktivnosti, a osnovat će se i lokalni Volonterski centar s obzirom a je najbliži u Osijeku.

– Za volontere će biti organizirano 10 mjeseci stručnog osposobljavanja u tri sektora u Našicama – kulturnom, socijalnom i zdravstvenom. Tamo će imati svoje mentore i obavljat će svoje volonterske aktivnosti. Radit će zapisnike i anketirati korisnike ustanova i institucija – ističe Emilija Malovčak, predsjednica CLIP-a, dodajući kako će se na temelj anketa raditi analitičke podloge koje će služiti za izradu strategije volonterstva u Našicama do 2025. godine.

– U sklopu njihovog stručnog osposobljavanja u socijalnom sektoru, osigurat ćemo mjesečne pakete za 50 socijalno ugroženih obitelji kroz 10 mjeseci – dodaje.

Kompetencije

Malovčak ističe kako je udruga još 2014. provodila projekt također financiran iz ESF-a,  „L.I.V.E. OCD Našice“. Tada su anketirali građane i učenike srednjih škola koji su pokazali visoku želju za volontiranjem.

– Tada se pokazalo kako se zapravo u Našicama ljudi jako malo uključuju u neke aktivnosti. Imamo 150 aktivnih udruga koje vole reći da rade na volonterskoj bazi, ali zapravo nemaju potpisane ugovore s volonterima, ne bilježe volonterske sate… – kaže Malovčak, napominjući kako je i to bio jedan od razloga za projekt STAV Našica, budući da postoji velika želja i da puno ljudi radi volonterski, ali ne u skladu sa zakonom:

– Te osobe onda nemaju nikakve koristi u smislu potvrda o stečenim kompetencijama i ne bilježe im se volonterski sati. Mi smo, dakle, prepoznali da ima jako puno prilika za volontere, ali da se oni ne znaju gdje i kako se uključiti i ostvariti ta sva prava.

Zbog toga će se kroz projekt održavati edukacije za volonterski menadžment i edukacije za građane kako bi ih se senzibiliziralo za volonterstvo i omogućilo da kroz tri sektora steknu kompetencije koje će moći koristiti prilikom traženja posla.

– Dosta poslodavaca priznaje potvrde o stečenim kompetencijama, ali ih u Našicama nitko od organizatora volontiranja ne izdaje, tako da ljudi nemaju nikakav dokaz da su volonterski radili – dodaje Malovčak, napominjući kako će projekt STAV Našica upravo to i promijeniti.

Zorica Perić