Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Zavrti promjenu!

ambidekster_crProjekt Ambidekster kluba “Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca” usmjeren je razvoju i uspostavi kvalitetnih i održivih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama temeljenim na principima rada s mladima.

Partnerstvo

Projekt ima dva cilja, a to su unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa i povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama temeljenim na principima rada s mladima u dvije lokalne zajednice: Zagrebu i Karlovcu – ističe Aleksandra Lera, voditeljica projekta i koordinatorica volontera.

Provedbom aktivnosti projekta planira se umrežavanje organizacija civilnog društva i javnih ustanova u svrhu oblikovanja volonterskih programa koji odgovaraju interesima i potrebama te koji omogućuju uključivanje učenika srednjoškolskih programa obrazovanja u rad organizacija civilnog društva i javnih ustanova na području Zagreba i Karlovca. Projekt se provodi od 1. lipnja 2017. do 30. studenog 2018.

Ambidekster klub projekt će provoditi u partnerstvu s udrugom Carpe Diem – udrugom za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Mrežom mladih Hrvatske te XII. gimnazijom u Zagrebu.

U okviru projekta predviđeno je sudjelovanje 20 volontera/volonterki na volonterskoj poziciji “Suradnik/ica za rad s mladima” koji će kroz izravni rad s učenicima srednjoškolskih programa obrazovanja sudjelovati u procesu uspostave volonterskih programa/klubova u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi.

Umrežavanje

– Također,  planira se uključivanje minimalno 100 učenika u volonterske aktivnosti koje će se provoditi tijekom trajanja projekta. Ovih 20 volontera, koji će sudjelovati u kreiranju i provedbi volonterskih programa u ustanovama, bit će osposobljeni za provedbu radionica s ciljem promicanja volonterstva kao i mentoriranje učenika za osmišljavanje i provedbu volonterskih programa. Kroz aktivnosti projekta usmjerili smo se na umrežavanje organizacija civilnog društva i javnih ustanova kao i na osposobljavanje predstavnika navedenih organizacija u svrhu razvoja i/ili unaprjeđenja volonterskih programa – naglašava Lera.

Ambidekster klub za ovaj je projekt dobio 907.678, 79 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

– U ovoj godini u rad udruge uključivali smo oko 50 volontera kroz dugotrajne i kratkotrajne volonterske aktivnosti različitih projekata. Taj broj volontera odgovarao je broju aktivnosti i predviđenom vremenskom razdoblju provedbe projekata – zadovoljno zaključuje Aleksandra Lera.

Tea Vujić