Aktivizam, Nekategorizirano

Uključili su 133 osobe i odradili 2616 volonterskih sati

9. Međunarodna konferencija o poduzetništvu
9. Međunarodna konferencija o poduzetništvu

– Ono što je za vrijeme provedbe projekta “Lokalne inicijative. Volontiranje. Educiranje. = Organizacije civilnog društva Našice” (L.I.V.E. OCD Našice) ustanovljeno, nakon njegova završetka se pokazalo kao i stvarno stanje. Naime, projekt L.I.V.E. OCD Našice zahtjeva svoj nastavak kroz koji će se bazirati na volonterstvo, njegovo organiziranje kroz različite sektore u Našicama i razvoj projekata putem volontera. Razlog za to je činjenica da su našičke udruge kroz projekt L.I.V.E. OCD Našice dobile potrebna znanja za rad na projektima, no i dalje sve obavljaju putem volontera za koje nemaju razrađene planove i strategiju rada – pojašnjava Emilija Malovčak, predsjednica Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice.

Ostvarili svrhu projekta

Kaže kako su iznimno zadovoljni rezultatima koje je polučio projekt jer je prvenstveno ostvarena njegova svrha te su umrežavanjem, praktičnim osposobljavanjem i educiranjem o upravljanju projektnim ciklusom, administrativnom poslovanju, načinima povećanja zapošljivosti i važnosti socijalne uključenosti ojačani operativni kapaciteti OCD-a i unaprjeđeno volonterstvo kao doprinos razvoju demokratske lokalne zajednice.

– Projektnim aktivnostima se doprinijelo unaprjeđenju aktivnosti civilnog društva kao pokretača lokalnih inicijativa radi stvaranja preduvjeta za povećanje razvoja lokalne zajednice i poboljšanje kvalitete života stanovnika Našica. Njime je stvoren temelj za daljni razvoj lokalne zajednice i poboljšanje kvalitete života stanovnika Našica – kaže Malovčak.

Pojašnjava kako je projekt L.I.V.E. OCD Našice bio koncipiran tako da je uključivao preko 20 projektnih aktivnosti koje su uključivale brojne podaktivnosti u relativnom kratkom vremenskom roku, odnosno 10 mjeseci provedbe.

Uvid u stvarnu sliku

– Zbog svega navedenoga i činjenice da je projekt provođen u malom gradu, veliki izazov je bila provedba i motivacija građana, zbog čega smo iznimno ponosni na ostvarene projektne rezultate i uključenih 133 osobe na projektne aktivnosti i odrađenih 2616 volonterskih sati. Uz veoma važna provedbena i administrativna iskustva CLIP Našice je kroz uključivanje velikog broja predstavnika OCD-a, građana, predstavnika vlasti i institucija dobio nešto još značajnije, a to je uvid u stvarnu sliku funkcioniranja OCD-a i položaja građana u anticipativnom formiranju života u Našicama, ali i na području Slavonije. Iskustva nakon provedbe projekta uključuju i spoznaju da se projekti od strukture lokalne vlasti nažalost još uvijek ne doživljavaju na način koji bi trebao biti puno širi od stjecanja referenci sudjelovanjem na projektu, što se nakon završetka projekta reflektira odnosom prema projektnim sudionicima koji je poprilično nepovoljan za provedbu aktivnosti nakon završetka projekta – naglašava Malovčak dodavši kako je stvarna slika stanja dobivena direktno s terena i od građana iskustvo koje je CLIP Našice iskoristio za formiranje svog plana rada, uspostavljanje novih partnerstva te izradu i prijavu projekta kao prijeko potrebnog nastavka projekta L.I.V.E. OCD Našice radi stvaranja tolerantnijeg okruženja između sektora, dodatnog jačanja, ali i podrške civilnom društvu na razvoju lokalne zajednice i poboljšanju kvalitete života stanovnika Našica.

– Nakon završetka projekta nastavljeno je s održavanjem određenih projektnih aktivnosti u onoj mjeri koliko to dopuštaju financijska sredstva CLIP Našice. Projektom je 17 osoba osposobljeno za izradu i prijavu EU projekata kao osnova za daljnju izradu, prijavu i provedbu projekata za rješavanje lokalnih inicijativa te im je omogućeno besplatno mentoriranje i pomoć u praćenju, izradi i prijavi projekata. Projektne aktivnosti su uključivale umrežavanje i stvaranje partnerstva koja su nakon završetka pretvorena u puno više od potpisanih partnerskih sporazuma i koja su zaživjela u praksi i svakodnevnom podupiranju na provedbi redovnih djelatnosti, ali i planiranju novih zajedničkih projekata – kaže Malovčak.

Važna partnerstva

Vrlo je važno i to što su za vrijeme trajanja projekta uspostavljena partnerska poznanstva koja su rezultirala i pozivom CLIP Našice na 9. Međunarodnu konferenciju o poduzetništvu održanu 27. studenog 2015. u Osijeku na kojoj je Malovčak sudjelovala u panel raspravi o rezultatima projektima koji su provedeni u sklopu OP Učinkoviti ljudski potencijali.

– Partnerska poznanstva između CLIP Našice, Socijalne samoposluge Našice i Centra za socijalnu skrb Našice su rezultirala formiranjem socijalne mreže te održavanjem I. Nacionalnog skupa socijalnih samoposluga održanog u Našicama (2. i 3. rujna 2016.). Formirana socijalna mreža je na temelju spoznaja CLIP Našice dobivenih tijekom provedbe projekta L.I.V.E. OCD Našice proširila partnerstvo s još nekoliko sektora u Našicama što je rezultiralo izradom i prijavom prijeko potrebnog nastavka projekta L.I.V.E. OCD Našice, s čijom provedbo bi se postigao značajan pomak u civilnom društvu na području Osječko – baranjske županije s realnom tendencijom multiplikacije rezultata na područje Slavonije i RH – zaključila je Malovčak.

Maja Celing Celić