Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Volonteri će oslikavati zidove našičke bolnice

clip_crPredstavnici udruge CLIP Našice sudjelovali su na 2. simpoziju Palijativne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem. Organizator simpozija bila je Hrvatska udruga medicinskih sestara – Podružnica Opće županijske bolnice Našice i bolnica Našice koji su suradnici na CLIP-ovom projektu Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica.

– U sklopu projekta, volonterskim aktivnostima kod naših suradnika praktično se osposobljava osam volontera. Jedan od odjela na kojemu će volonteri uz vodstvo voditelja volonterskih aktivnosti, Ivana Hajeka, oslikavati zidove i na taj način olakšati svakodnevnicu pacijenata, bit će upravo i odjel palijativne skrbi. Palijativna skrb predstavlja pristup koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života bolesnika i njegove obitelji, kada su suočeni s problemima povezanim uz bolest koja ugrožava život i velika je čast da volonterskim djelovanjem možemo biti mali dio toga – ističu u udruzi.

Na simpoziju su kao nagrada za nesebičan, volonterski rad, medicinskim sestrama i tehničarima uručene i volonterske knjižice Lokalnog volonterskog centra Našice, osnovanog u sklopu projekta Volonterska platforma „STAV Našica“.