Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Volontiranje To Go u Poreču

togo_crProjekt Volontiranje To Go Centra za građanske inicijative Poreč osmišljen je kako bi odgovorio na problem slabog uključivanja mladih u volontiranje u Poreču.

– Ovim projektom želimo pomoći povećati broj mladih koji volontiraju . Ciljane skupine projekta su srednjoškolci/ke i organizatori volontiranja u Gradu Poreču.  Cilj projekta je izgraditi i ojačati kapacitete škole i organizatora volontiranja u zajednici za održivo uključivanje srednjoškolaca/ki u volontiranje te ujedno srednjoškolcima/kama omogućiti aktivno uključivanje u volontiranje u školi ili kod organizatora volontiranja i razvijanje vještina i kompetencija koje će moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju. Samo  iskustvo volontiranja utjecat će na razvijanje njihove svijesti i potrebe da postanu aktivni/e sudionici/e u razvoju zajednice – ističe Sunčica Damjanović, voditeljica projekta.

Projekt će trajati 24 mjeseca, provodi se na području Grada Poreča, a razvijen je u partnerstvu s Turističko ugostiteljskom školom Antona Štifanića i  udrugama Volonterski centar Istra (VCI) i Društvo Naša djeca Poreč (DND).

– Planirano je da 43 volontera/ki bude uključeno u samu realizaciju projekta, odnosno projektnih aktivnosti. No, broj volontera/ki bit će puno veći kroz volontiranje u samim organizacijama i institucijama, čije kapacitete kroz ovaj projekt jačamo i gradimo – dodaje Damjanović.

Iz podataka koje su prikupili/e, od 12 organizacija i ustanova u protekloj je godini volontiralo 245 Porečana/ki, koji/e su ostvarili/e 10.947 volonterskih sati. Samo tri udruge prijavljuju volonterske sate Ministarstvu socijalne politike i mladih, što znači da veliki dio volonterskih sati ne samo da ostaje neregistriran, nego nije ni vidljiv široj zajednici. Među 12 organizacija/ustanova samo četiri imaju educirane koordinatore/ice volontera/ki.

Edukacijom, izradom i implementacijom volonterskih programa te stvaranjem web platforme, odgovorit će se na probleme i potrebe organizatora volontiranja uključivanjem srednjoškolaca/ki u volonterske aktivnosti, što će dugoročno utjecati na njihov rast i razvoj, a u konačnici na povećanje kvalitete života u  zajednici.

– Na području Grada i Županije postoji kritična masa građana/ki koji svojim volonterskim doprinosom utječu ili žele utjecati na poboljšanje kvalitete života u zajednici, ali se ne vodi sustavno briga o edukaciji volontera/ki niti organizatora volontiranja. Upravo na te uočene potrebe odlučili/e smo odgovoriti kroz ovaj projekt – zadovoljno zaključuje Damjanović.

Tea Vujić