Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Započela provedba projekta “Šalji dalje”

zvono_crProjekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

Partneri na projektu su udruga Slap iz Osijeka, udruga Jaglac iz Orahovice, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ Stjepan Ivšić Orahovica i Grad Belišće.

Cilj projekta je poticanje i razvoj suradnje između organizacija civilnog društva, javnih ustanova te jedinica lokalne i područne samouprave kako bi se uspostavili kvalitetni i održivi volonterski programi koji će doprinijeti razvoju lokalnih zajednica.

– Kroz provedbu projekta „Šalji dalje“ želimo primijeniti inovativne pristupe podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije te želimo uvoditi nove volonterske prakse s ciljem poticanja aktivizma kod mladih. Posebnu pozornost tijekom provedbe projekta usmjerit ćemo na razvoj inkluzivnih volonterskih programa te osnaživanje organizatora volontiranja za kreiranje i provedbu kvalitetnih volonterskih programa – ističu u Zvonu.

Tijekom provedbe projekta radit će se na razvoju volonterstva na području tri županije, kroz radionice i edukacije mladi će se pripremati za aktivno sudjelovanje u životu zajednice, a u volonterske aktivnosti uključivat će se i osobe s invaliditetom i druge osobe iz ranjivih skupina društva.

U prvom razdoblju provedbe projekta radit će se na uređenju prostora za smještaj i edukaciju volontera, te na organizaciji radionica i edukacija za mlade.