Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Otvaranje Lokalnog volonterskog centra Našice

clip_crCentar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice kao nositelj projekta te Humanitarna udruga Dar dobrote Našice i Centar za socijalnu skrb Našice kao projektni partneri organiziraju svečano otvaranje Lokalnog volonterskog centra Našice (LVC Našice) u petak, 4. kolovoza 2017. godini na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 15, Našice s početkom u 12 sati.

Lokalni volonterski centar (LVC Našice) osniva se u sklopu provedbe EU projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica.

LVC Našice će raditi 5 dana u tjednu u vremenu od 8 do 16 sati. Korisnicima usluga koje će biti besplatne za sve, pružat će pomoć u pravilnom administriranju volonterskih programa usklađenom sa Zakonom o volonterstvu, traženju i odabiru volontera, informacije o volonterskim ugovorima, potvrdama o volontiranju i stečenim kompetencijama te svim drugim za volonterstvo relevantnim informacijama. LVC Našice organizirati će i brojne edukacijske aktivnosti namijenjene građanima, organizatorima volonterskim aktivnostima te volonterima.