Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Učimo zajedno, opažamo, reagiramo

B.a.B.e._cr_crUZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo projekt je udruge B.a.B.e. koji za cilj ima osnažiti svijest o vrijednosti volontiranja i pružiti strukturiranu podršku volonterstvu u lokalnoj zajednici s naglaskom na volontiranju mladih.

– Projektom se nastoji ojačati kapacitete organizatora volontiranja za menadžment volontera/ki, povećati broj programa školskog volontiranja, pružiti pomoć u učenju djeci u udomiteljskim obiteljima, uspostaviti model suradnje centara za socijalnu skrb i organizatora volontiranja te ojačati institucionalno prepoznavanje i vrednovanje volontiranja mladih – ističe Petra Kontić, voditeljica projekta.

Suradnja

Projekt će trajati 15 mjeseci, a provodit će se na području Vukovarsko-srijemske županije.

– Volonterstvo je jedan od najčešćih i najzastupljenijih oblika građanskog aktivizma, no, nažalost, u područjima od posebne državne skrbi ono je slabije razvijeno. Iz tog razloga kroz projekt želimo ne samo ojačati prepoznatljivost Volonterskog centra Vukovarsko-srijemske županije kao regionalnog volonterskog centra i širiti svijest o prednostima volontiranja, nego i graditi drugačiji pristup odgoju djece i mladih; pristup koji stavlja naglasak na pozitivan stav prema volontiranju i potiče motivaciju za istim – naglašava.

Projekt B.a.B.e. provode u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.

– Povezivanjem partnera kroz ovaj projekt želimo stvoriti model suradnje koji se može prenositi u druge sredine – napominje Kontić.

Naslov projekta, UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo, odražava ne samo konkretan volonterski program kojim će se povećati kvaliteta života i školski uspjeh djece u udomiteljskim obiteljima, već i širi pokušaj umrežavanja različitih dionika koji mogu pravovremeno uočiti potrebe i probleme te zajednički reagirati, osmisliti rješenja i koordiniranim djelovanjem doprinijeti angažiranosti građana/ki u svojoj zajednici.

Promocija volonterstva

Kaže kako je predviđeno sudjelovanje najmanje 20 volontera/ki od kojih većinu čine učenici/e iz Gimnazije Županja. Također, za cijelo vrijeme trajanja projekta promovirat će se volontiranje mladih i poticati osnivanje drugih školskih volonterskih klubova u osnovnim i srednjim školama u Vukovarsko-srijemskoj županiji tako da se procjenjuje da će konačan broj volontera/ki biti puno veći od predviđenog.

– U području djelovanja civilnog društva volonterstvo je uobičajena praksa te se može reći da je kao takvo vrlo razvijeno što nikako ne znači da ga ne treba i dalje poticati. U B.a.B.e.-ama izuzetno cijenimo volonterski rad i sami/e volonteri/ke su uvijek dobrodošli/e – poručuje voditeljica projekta, dodajući kako su u B.a.B.e.-ma oduvijek bili/e uključeni/e volonteri/ke, bilo dugoročno ili kratkoročno, a u 2016. godini ostvareno je preko 2.500 volonterskih sati od strane 26 volontera/ki.

– I to prvenstveno zahvaljujući organizaciji božićne humanitarne akcije kojom smo darivali djecu iz Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije, djecu iz udomiteljskih obitelji i djecu slabijeg imovinskog statusa s područja Vukovarsko-srijemske županije. Volonteri/ke koji/e su uključeni/e u rad naše Udruge, iako na prvi pogled malobrojni/e, iz godine u godinu dokazuju se kao vrlo aktivni/e, savjesni/e i motivirani/e čime uvelike pripomažu radu Udruge – zaključuje Petra Kontić.

Tea Vujić