Nekategorizirano, Rad udruga

CLIP Našice: motivirali smo „uspavane“ našičke organizacije

Nakon edukacije o Upravljanju projektnim ciklusom polaznici edukacije su organizirali druženje kao temelj buduće suradnje
Nakon edukacije polaznici su organizirali druženje kao temelj buduće suradnje

U udruzi CLIP Našice su jako zadovoljni rezultatima koje je polučio projekt L.I.V.E. OCD Našice jer je, kako tvrde, dokazao i da se sa skromnim sredstvima mogu provesti edukativno veliki i društveno korisni projekti.

– Provedbom projekta ostvarena je njegova svrha pa su umrežavanjem, praktičnim osposobljavanjem i educiranjem o upravljanju projektnim ciklusom, administrativnom poslovanju, načinima povećanja zapošljivosti i važnosti socijalne uključenosti ojačani operativni kapaciteti OCD-a te unaprjeđeno volonterstvo kao doprinos razvoju demokratske lokalne zajednice.

Projektom se doprinijelo unaprjeđenju aktivnosti civilnog društva kao pokretača lokalnih inicijativa radi stvaranja preduvjeta za povećanje razvoja lokalne zajednice i poboljšanje kvalitete života stanovnika Našica – kaže Emilija Malovčak, voditeljica projekta i predsjednica CLIP Našice istaknuvši kako, s obzirom da je u Našicama preko 150 aktivnih OCD-a, CLIP Našice zadovoljan rezultatima koje je polučio projekt.

– Prvenstveno smo sretni zbog umrežavanja organizacija i novoostvarenih međusobnih suradnji koje su se nastavile i nakon završetka projekta. Ta suradnja je temelj da se, kroz projektom dobivena znanja i dalje u Našicama razvijaju dobri projekti. Nakon završetka projekta nastavili smo s besplatnim mentoriranjem OCD-a o poboljšanju poslovanja i izradi i prijavi projekta, kako bi im pružili potporu i odvažnost za konkretnu primjenu stečenih znanja – nastavili su s aktivnostima u udruzi gdje su imali i velik izazov.

– Najveći izazov u provedbi projekta je bilo motiviranje „uspavanih“ našičkih OCD-a na uključivanje u projektne aktivnosti, poticanje njihovog međusobnog umrežavanja i stvaranje novog pogleda na volontere.

Rad sa 133 osobe koje su prošle kroz projekte aktivnosti i odrađenih 2616 volonterskih sati na pripremi i izradi projekata za OCD-a ogromno je blago koje će biti temelj za daljnje projekte i razvoj Našica. Osim stečenih suradnji, pa i prijateljstava s OCD-a, veliko iskustvo smo dobili i na području administrativnog praćenja projekta koje nam je dalo novi pogled na sam početak – izradu projekta i postavljanja projektnih indikatora – pojašnjava Malovčak.

Zanimljivo je kako su još za vrijeme trajanja projekta potpisana 4 sporazuma o suradnji između OCD-a i javnih ustanova.

– CLIP Našice je s Humanitarnom udrugom „Dar dobrote“ Našice nastavio uspješnu suradnju koja se odnosi na pomoć pri osiguravanju uvjeta za rad Socijalne samoposluge Našice.

U sklopu projekta L.I.V.E. OCD Našice polaznici edukacije su napisali projekt „Budi D.I.V. – Doniraj i volontiraj“ za Socijalnu samoposlugu Našice s općim ciljem poboljšanja životnih prilika građana uslijed porasta siromaštva. Projekt je ocjenjen sa 73 boda, no zbog limitiranih sredstava za raspodjelu udrugama, za financiranje su odabrani samo projekti kojima je dodijeljeno više od 82 boda.

Čeka se odgovarajući natječaj na koji će se ponovno prijaviti ovaj hvalevrijedan i društveno koristan projekt – zaključuje Malovčak dodavši i jedan citat polaznika edukacija koji ih je motivirao na što uspješniju provedbu projekta: „Nek’ su šanse jedan prema sto uspjeti moramo osjećam to!“

Maja Celing Celić