Aktivizam, Nekategorizirano

Upravljanje projektnim ciklusom

clip_crEdukacija „Upravljanje projektnim ciklusom – izrada, prijava i provedba EU projekta“ se organizira u sklopu projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

Edukacija uključuje 4 Modula – prva su dva održana, dok druga dva predstoje:

III. Modul: Projektna prijava (20. – 24.11.2017.)

IV. Modul: Provedba EU projekata (27. i 28.11.2017.)

Radionice se održavaju u terminu od 09– 16h u Hotelu Park Panolija u Našicama.

Edukacija je praktično kreirana uz naglasak na usvajanje znanja putem konkretnih vježbi potrebnih za izradu Eu projekta, a koje polaznici rješavaju u manjim skupinama. Na edukaciji se koriste projektne ideje polaznika koje se putem niza vježbi detaljno razrađuju prema točno određenim metodološkim koracima uz naglasak na slijed i logičnu povezanost svih vježbi. Sa svakom skupinom polaznika tijekom svih vježbi radi trener što jamči interaktivnost, mentorski pristup i rješavanje konkretnih upita polaznika. Predstavljanje vježbi i zajednička diskusija dodatno olakšavaju usvajanje znanja i vještina te otklanjanje eventualnih nejasnoća oko izrade, prijave i provedbe EU projekta.

Projekt Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i ukupna vrijednost ovog projekta je 556.699,09 kuna, a provodi se do 31. svibnja 2018. godine.