EHO, Nekategorizirano

Ženska mreža Hrvatske neće sudjelovati na 25. obljetnici Dana državnosti

Posebno je žestok napad na zakonom regulirano pravo na pobačaj, ističu u ŽMH

U cijelosti prenosimo odgovor Ženske mreže Hrvatske na poziv predsjednice RH povodom 25. obljetnice državnosti:

Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske,
Poštovani Predsjedniče Hrvatskog Sabora,
Poštovani Predsjedniče Vlade Republike Hrvatske

Zahvaljujemo na pozivu na svečano primanje u povodu 25. obljetnice državnosti Republike Hrvatske.

Ženska mreža Hrvatske koja se sastoji od 34 nevladine organizacije, u proteklih 25 godina hrvatske državnosti nebrojeno se puta obraćala nadležnim institucijama i tražila djelotvornost države u zaštiti ženskih ljudskih prava, na što je Hrvatska obvezana prihvaćanjem međunarodnopravnih dokumenata, ustavnim odredbama i nizom zakona.

U Hrvatskoj se ovih dana napadaju ljudska prava žena, uz potpuni izostanak djelatne zaštite ili političkog govora u cilju zaštite stečenih prava. Posebno je žestok napad na zakonom regulirano pravo na pobačaj. Taj napad i potpuni izostanak državne politike prema ljudskim pravima žena manifestira se svaki dan, direktnom ili indireknom podrškom snagama koje žele ukinuti to stečeno pravo žena u Hrvatskoj i svijetu.

Dok predsjednik Vlade šuti o našim zahtjevima i nema komentara na preporuke UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena, njegova supruga je na čelu kolone koja maršira protiv osnovnih ženskih ljudskih prava.

Dok se žene bore za sigurnost i traže zaštitu države, Predsjednica RH je zajedno s nadbiskupom Bozanićem visoka pokroviteljica Kongresa forenzične ginekologije i perinatologije koje organiziraju Hrvatsko katoličko sveučilište i drugi. Biti pokroviteljicom skupa koji organizira Katolička crkva u Hrvatskoj, znajući stavove crkve o pravima žena, za nas znači poruku: predsjednica Republike Hrvatske nema namjeru štititi ljudska prava žena u Republici Hrvatskoj.

Dok se dovode u pitanje sve institucije države koje štite ljudska prava, predsjednik Sabora nema ni jednog komentara u zaštitu institucija.

Niz je detalja kojima možemo potkrijepiti svoju zabrinutost za stanje ženskih ljudskih prava. Upravo čitamo izjavu ministrice da treba oduzeti sredstava udrugama “koje prodaju maglu” i dati udrugama koje daju konkretne usluge građanima. Ovakav govor može se shvatiti kao još jedan udar usmjeren na organizacije koje štite i promoviraju ženska ljudska prava.

Ne možemo prihvatiti da se kod izrade novih zakona, na primjer Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ne ugrade odredbe Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Ne prihvaćamo stalno i ničim obrazloženo odgađanje ratifikacije Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad žena i nasilja u obitelji.

Ne prihvaćamo rezanje sredstava za rad autonomnih skloništa i savjetovališta za žene koje su preživjele nasilje, čime se ugrožavaju životi žena kao i njihove djece.

Ne prihvaćamo neprovedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i izostanak sankcija za političke stranke bez zakonski definiranog broja žena na kandidacijskim listama, što odašilje javnosti poruku da zastupljenost žena u tijelima odlučivanja nije važna, a niti poštivanje zakona.

Ne prihvaćamo da je izradom Zakona o prekršajima propuštena mogućnost da se ugradi odredba o nekažnjavanju žena u prostituciji.

Ne prihvaćamo rastuće siromašenje žena u Hrvatskoj i okolnosti rada koje su sve više nalik na ropski, dok se političke elite na nezapamćen način bore za vlastite privilegije i bogate te osiguravaju bogaćenje svojih podržavatelja.

Ženska mreža Hrvatske je više puta od izbora do danas ponavljala svoje zahtjeve za osiguranja kvalitetnijeg i dostojanstvenog života uz ostvarivanje svih prava. Naši zahtjevi su ostali bez ikakvog odgovora, a naše se organizacije smještaju u red onih udruga čije se financiranje treba dokinuti.

Zbog toga i još mnogo drugih razloga, otklanjamo Vaš poziv.

Koordinatorice Ženske mreže Hrvatske
Biserka Momčinović
Đurđica Kolarec
Mirjana Kučer
Nela Pamuković
Sanja Juras