Nekategorizirano, Stajališta

Treba sankcionirati podnositelje listi zbog nepoštovanja izborne kvote

Arhivska fotografija (FAH)
Arhivska fotografija (FAH)

Ženska mreža Hrvatske pred parlamentarne izbore u nedjelju izražava svoje nezadovoljstvo odnosom političkih stranaka i kandidata za Hrvatski sabor prema pravima žena, LGBT osoba te prema načelu ravnopravnosti spolova i ljudskih prava općenito. Nastavlja se trend ignoriranja primjene i provedbe ravnopravnosti spolova, a da istovremeno ljudi koji se bave politikom i snose odgovornost donošenja političkih odluka i upravljanja zemljom nisu svladali niti početničku abecedu ravnopravnosti, 20 godina od početka uvođenja iste u sferu javnih politika, stoji u prioćenju.

To potvrđuje nastavak pada broja žena na listama za 1,67% u odnosu na izbore 2015. (s 41,41 % na 39,74 % zastupljenosti žena) ali i analiza objavljenih programa stranaka te provedene predizborne kampanje. Više od 40 % kandidacijskih listi ne poštuje izborni zakon koji predviđa kvote od 40 % zastupljenosti žena odnosno muškaraca. Budući da su ovo treći po redu parlamentarni izbori od donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova (2008.) sad više nema nikakve dileme o obvezi sankcioniranja podnositelja listi zbog nepoštovanja izborne kvote. Ovakav odnos, prije svega dviju glavnih stranaka (HDZ i SDP) dokaz je da ih nije briga za žene, za ravnopravnost, ali ni za primjenu zakona i poštivanje načela i propisa, koje su na kraju krajeva sami donijeli.

Politički programi pršte populizmom i nametnutim trendovima. Žalosno je da su jedine teme koje su se pojavile u predizborno vrijeme, a tiču se ljudskih prava i žena – demografija, pravo na izbor te propitivanje životnog partnerstva. Uz manje žena na listama, čija je uravnotežena participacija preduvjet demokracije, dodatno nas brine napad na već ostvarena prava i dosegnute nivoe demokratskog građanskog društva. Umjesto da u svojim programima političari propituju kako unaprijediti ljudska prava i demokratske vrijednosti, neki od njih obećavaju srozavanje dosegnute razine ostvarenih prava (HDZ, MOST, desne pravaške stranke).

Ukoliko u svojim programima i imaju poglavlje ravnopravnosti spolova (HDZ) ili spominju osiguravanje ravnopravnosti temeljem spola i spolne orijentacije (SDP) to je ili u kontradikciji s ostalim točkama programa ili je na razini općenitosti, bez predviđenih posebnih mjera provedbe. Stranke se tijekom kampanje ni jednom direktno nisu obratile ženama ni LGBT osobama, dok u isto vrijeme prijetnja po prava žena i LGBT osoba i dosegnute vrijednosti civilnog društva u Hrvatskoj nikad nije bila veća. Pod krinkom boljitka za Hrvatsku bez ideologije (MOST), provodi se ideologija brutalnog napada upravo na žene i LGBT osobe (izborni kandidati MOST-a su ujedno zagovarači protiv prava na pobačaj, referenudma protiv prava LGBT osoba itd.).

Zbog malog broja žena u Hrvatskom saboru pitanja koja se direktno tiču žena ostaju neriješena ili o njima odlučuju muškarci. Pozivamo građanke i građane Republike Hrvatske da izađu na izbore i glasaju prvenstveno preferencijalno za žene te za političarke i političare koji neće dovoditi u pitanje njihova već stečena prava.

Izvor: Ženska mreža Hrvatske