Aktivizam, Nekategorizirano

Obilježavanje 100. godišnjice: Oktobarska revolucija i žensko nasljeđe

oktobarska-revolucijaCentar za ženske studije poziva vas na obilježavanje 100. godišnjice Oktobarske revolucije 7. studenog 2017., s početkom u 11:00 sati u prostorijama Centra za ženske studije/Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke, na Dolcu 8 pod nazivom NEPREGLEDNI CRVENI OCEAN: Oktobarska revolucija i žensko nasljeđe (1917.-2017.).

U mnoštvu publikacija, znanstvenih skupova, izložbi, digitalnih arhiva i mrežnih stranica posvećenih stogodišnjici Oktobarske revolucije, rijetko se može čuti i doživjeti glasove žena kao aktera povijesnog događaja koji je žestoko uzdrmao stari i iznjedrio novi, suvremeni svijet. Otvorenost lijevih političkih pokreta i partija prema ženama kao revolucionarnim političkim subjektima aktivirala je obespravljenu polovicu čovječanstva da oblikuje nove ciljeve, metode i način rada unutar i izvan ženskih udruženja i pokreta, a imala je i dalekosežan utjecaj na sve socijalne, protukolonijalne i nacionalne revolucije u dvadesetom stoljeću. Proleterski imaginarij vezan uz prvu državu radnika, seljaka i intelektualaca, zajednicu modernog ustava, planske privrede, opće modernizacije, socijalnih službi i socijalnih servisa, zajamčenih reproduktivnih prava i seksualnih sloboda, uz niz kontradikcija, ambivalencija i devijacija u većem ili manjem opsegu i raznim fazama eksperimenta, iznjedrit će političke aspiracije, utopijske vizije i konkretne aktivnosti milijuna ljudi na svim kontinentima. U vrijeme konzervativne kontrarevolucije i neoliberalne totalitarizacije europskog kontinenta, potrebno je prisjetiti se civilizacijskih vrijednosti koje su nam namirili lijevi pokreti, a Oktobarska revolucija posebice, poput radničkih i socijalnih prava, rodne emancipacije i ljudskih prava žena, internacionalizma, transnacionalne solidarnosti i socijalne pravde. Sudionici simpozija obilježit će ovaj epohalni događaj propitujući njegove slojevite, u domaćoj znanstvenoj zajednici mahom zanemarene ili neistražene, ideologizirane ili rodno neosviještene, jednoznačno kodirane ili „muzealizirane“ aspekte. Naglasci će biti na ulozi žena u domaćem i međunarodnom komunističkom pokretu i tijelima Kominterne, načinima na koje su u domaćim i stranim poslijerevolucionarnim putopisima prikazivane promjene koje je sovjetskim ženama donijela revolucija, kako su iste reprezentirane u  američkoj kinematografiji (na primjeru filma Ninotchka) i domaćim ženskim glasilima od 1917.-41.

PROGRAM:
11:00 -11:10 Otvaranje skupa, moderatorica: Sandra Prlenda
11:10-11:25 Stefan Treskanica: Crvena metrika purpurnog spektra: androgeni pogled
11:25-11:40 Tatjana Jukić: Oktobarska Garbo: klasični Hollywood i revolucija
11:40-12:00 Rasprava
12:00-12:15 Ana Rajković: Oktobarke u borbi za bolje sutra
12:15-12:30 Renata Jambrešić Kirin: Apsolutne drugarice nakon Oktobarske revolucije
12:30-12:45 Rasprava
12:45-13:00 Branimir Janković: Radnice, komunistkinje, avijatičarke: žene u međuratnim putopisima u SSSR
13:00-13:15 Barbara Blasin: Oktobarska revolucija u našim ženskim glasilima (1917.-1941.)
13:15-14:00 Završna rasprava