Aktivizam, Nekategorizirano

10 preporuka mladih za nove adekvatnije mjere Dublinske konvencije!

Udruga za promicanje aktivnog građanstva — ECHO završava provedbu EU projekta “Dublin, shared Europe”, koji je financiran iz EUROPE FOR CITIZENS / Democratic engagement and civic participation programa Europske komisije.
Cilj projekta je dati doprinos boljem poznavanju Europske unije kod građana Europe različitog zemljopisnog podrijetla, posebice onih koji prvi puta daju svoj glas na izborima, te aktiviranju navedenih sudionika kao direktnih promotora promjena.
Projekt “Dublin, Shared Europe” uključio je više od tisuću mladih iz četiri europske zemlje: Italije, Hrvatske, Srbije i Slovenije, kako bi razgovarali o migracijama, prihvatu migranata, zahtjevima za azil te o implementaciji Dublinske konvencije u partnerskim državama, uključujući njene pozitivne i negativne strane.

Tijekom provedbe projekta mladi su izradili 10 preporuka za europske donositelje odluka, Europski parlament i Europsku komisiju u svrhu donošenja novih, adekvatnih mjera u sklopu Dublinske konvencije. U nastavku možete pronaći poveznicu na navedeni završni dokument (Preporuke) koji je dostavljen izabranim europskim parlamentarcima iz gore navedenih država.

https://echo-udruga.hr/dublin-shared-europe-10-preporuka-nastalih-tijekom-provedbe-projekta/
Projekt se provodi od 1.kolovoza 2020., a završava 31.01.2022.
Projektni koordinator je udruga GSI iz Italije, a partneri su Udruga ECHO (Hrvatska), DANUBE 1245 (Srbija); Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija) i Universita di Camerino (Italija).

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Web stranica projekta: https://www.gsitalia.org/en/attivita/dublin-a-shared-europe/
Medijska kampanja: https://www.youtube.com/watch?v=_QsyDxOzaW0
Nagrađeni video uradak sudionika projekta: https://www.youtube.com/watch?v=dAWb7xTCjFI

Preporuke mladih:
1. Dalje proširiti financijsku potporu Fonda za azil, migracije i integraciju, s ciljem da se državama članicama osigura razvoj politika uključivanja i intervencija vraćanja u zemlje podrijetla jačanjem europske programe razvojne suradnje
2. Poticati i pravno regulirati pristup država spomenutom fondu uz poštivanje standarda kvalitete gostoprimstva: objekti, usluga, zaštita prava
3. Pozivajući se na vodeća načela Unije, promicati prekograničnu solidarnost u preraspodjeli migranata između država, proporcionalno teritoriju i njihovim odgovarajućim kapacitetima
4. Ojačati zračnu i pomorsku kontrolu ruta, koordinirajući i olakšavajući ulogu vojne, trgovačke i nevladine mornarice
5. Osigurati formuliranje zajedničke europske regulative o spašavanju na moru, u kojoj se štite interesi svih i definira državna i nevladina dimenzija
6. Kao dio revizije Dublinske uredbe, revidirati politike priznavanja imigranata na vanjskim granicama Unije, s obvezujućim pravilima za države, o vremenu ispitivanja i odgovora na zahtjeve za azil
7. Olakšati programe sigurnog prijelaza kroz humanitarne koridore koje promovira europsko civilno društvo
8. Aktivirati, u okviru europskih programa, posebne linije financiranja za interkulturalno obrazovanje u školama i društvu te promicanje konkretnih aktivnosti uključivanja od strane zajednica i lokalnih vlasti
9. Fenomen smanjene stope nataliteta zahtijeva od europskih država da upravljaju i ekonomskim aspektom fenomena imigracije i da razviju nacionalne politike za stručno osposobljavanje imigranata u skladu s lokalnim razvojnim programima. Povećati, unutar europskih programa, financiranje poziva za ovaj specifični cilj
10. Promicati veće djelovanje predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, samostalno i uz države sudionice, u razvoju bilateralnih sporazuma o suradnji sa zemljama podrijetla, za kontrolu i upravljanje iseljavanjem u Uniju.

Izvor: Udruga za promicanje aktivnog građanstva – ECHO (Udruga ECHO)