Aktivizam, Nekategorizirano

50-ak aktivista prosvjeduje protiv trgovinskog sporazuma s Kanadom

Prosvjed ispred Banskih dvora, foto HINA / Dario GRZELJ / mm
Prosvjed ispred Banskih dvora, foto HINA / Dario GRZELJ / mm

Pedesetak predstavnika nevladinih organizacija, među kojima i nekoliko znanstvenika, pozvalo je u srijedu ključne političke subjekte u Hrvatskoj da hitno prekinu proces priprema za potpisivanje sporazuma CETA i da se Hrvatska proglasi zonom trajno slobodnom od utjecaja TTIP-a, CETA-e i TISA-e.

Taj apel je prihvaćen na međunarodnoj konferenciji “Za Hrvatsku slobodnu od sporazuma TTIP/CETA/TISA”, održanoj u Osijeku 13. i 14. listopada u organizaciji Press centra za okoliš Hrvatske, Agencije za bioetiku i socijalnu ekologiju te Hrvatskog bioetičkog društva.

Obrazlažući svoja stajališta o ugovorima poznatim kao TTIP (Transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo), CETA (Obuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum) i TISA (Sporazum o trgovini uslugama), sudionici konferencije posebno ističu da je proces rasprave o tim ugovorima i njihova prihvaćanja obavijen velom tajne, što izaziva opravdanu sumnju u dobre namjere njihovih zagovornika.

Potpisnici apela smatraju da se hrvatska javnost i politički dužnosnici trebaju temeljito informirati o ciljevima TTIP-a, CETA-e i TISA-e, kako bi se time završili “tajnovitost i šutnja o predvidljivim štetnim posljedicama tih ugovora za Hrvatsku i druge europske zemlje”.

Traže da se pristupi izradi neovisnih stručnih studija o utjecaju TTIP-a, CETA-e i TISA-e na hrvatsko gospodarstvo i društvo, te da se pritom poseban naglasak stavi na njihov utjecaj na poljoprivredu, zaštitu od GMO-a i javne usluge kao što su zdravstvo i obrazovanje. Sudionici, naime, smatraju da TTIP, CETA i TISA povećavaju moć multinacionalnih korporacija, odnosno kompanija iz SAD-a i Kanade, na štetu demokracije i općeg dobra u EU-u, uključujući i Hrvatsku.

Također traže da se svim lokalnim i regionalnim upravama u Hrvatskoj preporuči pristupanje Barcelonskoj deklaraciji, donesenoj 21. travnja 2016., kojom se preko 2000 jedinica lokalne samouprave iz EU-a protivi TTIP-u, CETA-i i TISA-i.

Među potpisnicima su predsjednica Press centar za okoliš Hrvatske Ljiljanka Mitoš Svoboda, predsjednik Agencije za bioetiku i socijalnu ekologiju Ivica Kelam, predsjednik Hrvatskog bioetičkog društva Hrvoje Jurić, predsjednica Ad Adriaticum Bogdana Trivak, predsjednik Baranjske brazde Petar Pranjić, predsjednica Centra za podršku djeci i obitelji Darija Rupčić, predsjednica Eko Slavonije Katarina Kozina, predsjednik Sindikata Nova Solidarnost Predrag Sekulić, predsjednica Udruge Pobjede Ivana Crnoja, predsjednica Zajednice Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske Vesna Pichler, predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić i dr.