EHO, Nekategorizirano

Dodijeljeno 20 ugovora za savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja

Državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić uručila je u utorak 20 ugovora vrijednih tri milijuna kuna udrugama koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelj i žrtve seksualnog nasilja za 2021. godin, prenosi Hina.

Ugovori koji su danas potpisani nastavak su dobre prakse s kojom smo krenuli 2019. godine. U prethodne dvije godine financirano je 15 projekata i 20 udruga u vrijednosti šest milijuna kuna, istaknula je Mađerić.

Današnji ugovori omogućit će savjetovalištima nastavak aktivnosti koje uključuju psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, što je jedan od prvih koraka prema nastavku normalnog života.

Također, kroz programe će se provoditi edukacije zaposlenih u savjetovalištima o pravima i potrebama žrtava nasilja, njihove djece i žrtava seksualnog nasilja te edukacije članova županijskih timova na području rodno uvjetovanog nasilja.

Vlada je usvojila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji od 2017. do 2022. godine, ratificirana je i stupila na snagu Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te je usvojen novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Otvoreno je šest novih skloništa u županijama gdje ih prije nije bilo, uspostavljeni su nacionalni i županijski međuresorni timovi na terenu, koji pružaju brzu zaštitu žrtvama.

Iz Ministarstva navode da je Hrvatska peta država u Europi koja je osigurala rad besplatne anonimne 24-satne telefonske linije – Nacionalnog pozivnog centra 116 006, koji radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uključujući vikende, praznike i blagdane.

U tijeku je priprema Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i uznemiravanja od 2022. do 2027. te izrada Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za isto razdoblje, kojim će se nastojati ukloniti sve oblike rodne diskriminacije i omogućiti uspostavljanje stvarne ravnopravnosti spolova. (Hina)

Popis udruga i vrijednosti projekta OVDJE.