Nekategorizirano, Svijet

EU: Dogovor Vijeća o boljoj rodnoj ravnopravnosti u upravnim odborima poduzeća

Ministri država članica EU-a nadležni za zapošljavanje i socijalna pitanja postigli su u ponedjeljak suglasnost o prijedlogu direktive kojoj je cilj poboljšati rodnu ravnopravnost među članovima upravnih odbora poduzeća uvrštenih na burzu.

Politički dogovor ministara predstavlja zajedničku poziciju Vijeća temeljem koje će rotirajuće predsjedništvo pregovarati s drugim zakonodavcem, Europskim parlamentom.

EU već desetak godina nastoji postići uravnoteženiju zastupljenost muškaraca i žena među članovima upravnih odbora poduzeća uvrštenih na burzu. Iako je postignut napredak prema većoj ravnopravnosti u tom području, on je i dalje spor i neujednačen među državama članicama.

Prema podacima, u listopadu 2021. žene su činile samo 30,6 posto članova upravnih odbora i tek 8,5 posto predsjednika upravnih odbora.

“Današnji dogovor u Vijeću važan je korak. Pozivam na brz početak pregovora s Europskim parlamentom kako bi se postiglo konačno donošenje te direktive kojom će se pomoći u borbi protiv staklenog stropa s kojim se žene u svijetu rada i dalje prečesto suočavaju”, rekla je francuska ministrica rada Elisabeth Borne, koja je predsjedavala sastankom.

Cilj je direktive utvrditi kvantitativni cilj u pogledu udjela nedovoljno zastupljenog spola u odborima poduzeća uvrštenih na burzu.

Ta bi poduzeća trebala uspostaviti mjere kako bi do 2027. postigla minimalni cilj u skladu s kojim bi osobe nedovoljno zastupljenog spola zauzimale 40 posto položaja neizvršnih članova uprava ili 33 posto svih članova uprava. U slučaju da ne ostvari te ciljeve, trgovačko bi društvo pri imenovanju ili izboru direktora trebalo primijeniti jasne, nedvosmislene i neutralne kriterije.

Države članice također će morati osigurati da se, pri odabiru između kandidata koji su jednako kvalificiran i u smislu podobnosti, osposobljenosti i profesionalne izvedbe, prednost daje kandidatu nedovoljno zastupljenog spola.

Države članice koje su uvele mjere poput nacionalnih ciljeva za postizanje uravnoteženije zastupljenosti žena i muškaraca neće morati provoditi zahtjeve iz direktive u pogledu imenovanja ili izbora. Isto vrijedi i ako su već postigli napredak prema ostvarenju ciljeva utvrđenih u direktivi.

Vijeće je u okviru svojeg stajališta pojasnilo i da je na državi članici (a ne na trgovačkim društvima) da izabere između dva predložena cilja, odnosno 40 posto za neizvršne direktore ili 33 posto za sve članove upravnog odbora.

Vijeće navodi da države članice koje su uvele mjere napreduju puno brže od onih u kojima se mjere ne provode i da povećanje broja žena na položajima na kojima se donose gospodarske odluke ima pozitivne učinke za gospodarstvo.

Udio žena među studentima koji su nedavno stekli diplomu u EU-u iznosi 60 posto. Stoga bi se boljom rodnom ravnotežom u upravnim odborima trgovačkih društava ujedno omogućilo da se na najbolji način iskoristi činjenica da u Europi postoji velik broj visokokvalificiranih žena, navodi Vijeće.