Aktivizam, Nekategorizirano

Europska komisija objavila Poziv za financiranje pripremnih akcija za provođenje programa ‘Medijska pismenost za sve’

Europska komisija objavila je Poziv za financiranje pripremnih akcija za provođenje programa ‘Medijska pismenost za sve’. Rok za prijavu je 30. rujna 2019.
Cilj poziva je poticanje razvoja novih edukacijskih materijala i aktivnosti izgrađenih na konkretnim primjerima dezinformacija, kao i osmišljavanje metoda za podizanje svijesti o tehnikama koje obično koriste zlonamjerni akteri kako bi se dezinformacije na internetu stvarale, širile i ojačale.

Predloženi alati i aktivnosti trebaju izravno ili neizravno pogodovati ciljnoj skupini građana svih dobnih skupina kojima nedostaju kompetencije medijske pismenosti, a posebno razvijanju vještina potrebnim za kritičko vrednovanje sadržaja kojima se pristupa putem društvenih medija.

„Medijska pismenost“ izraz je koji podrazumijeva sve tehničke, kognitivne, društvene, građanske i kreativne kapacitete koji građanima omogućuju pristup medijima, no i njihovo kritičko razumijevanje te interakciju s njima. Svi ti kapaciteti građanima omogućuju sudjelovanje u ekonomskim, socijalnim i kulturnim aspektima društva, no i aktivno djelovanje u demokratskim procesima. Pritom je pod pojmom „Mediji“ potrebno razumjeti i uključiti sve vrste medija (televizija, radio, tisak, digitalne informacijske mreže, društvene medijske platforme, itd.) te sve vrste kanala.

Opći ciljevi ovog poziva su: a) povećati razinu medijske pismenosti u Europi; b) testirati skalabilnost i korisnost aktivnosti razvijenih u ovom kontekstu; c) nastaviti s daljnjim metodološkim inovacijama i pojačanom prekograničnom suradnjom

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju projekata u okviru ovog poziva na dostavu prijedloga projekata iznosi 500.000 eura.

Prijedloge mogu podnijeti:
neprofitne organizacije (privatne ili javne)npr. udruga, fondacija, sindikat, itd
tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna, lokalna);
međunarodne organizacije;
Sveučilišta;
obrazovne ustanove;
istraživački centri;
subjekti koji ostvaruju dobit, npr. medijske organizacije.
Rok za prijavu: 30. rujna 2019.

Preparatory Action Media Literacy for all 2019. pdf

Call for proposals for Preparatory Action on Media Literacy for All

(Izvor: www.min-kulture.hr)