Nekategorizirano, Stajališta

Franak poziva nadležne na “sveobuhvatno prekršajno gonjenje hrvatskih banaka”

Izvor i foto HINA (Na slici Goran Aleksić)
Izvor i foto HINA (Na slici Goran Aleksić)

Udruga Franak u četvrtak je od niza hrvatskih institucija zatražila pokretanje prekršajnog gonjenja hrvatskih banaka, koje do 1. travnja 2014. dužnicima u švicarskim francima nisu ugovorile pojedine kreditne uvjete i parametre.

U otvorenom pismu Vladi, Državnom odvjetništvu, ministarstvima financija i pravosuđa, Hrvatskoj narodnoj banci te na znanje Visokom trgovačkom sudu, Udruga Franak poziva sva nadležna državna tijela da hitno pokrenu “sveobuhvatno prekršajno gonjenje hrvatskih banaka” koje do 1. travnja 2014. s dužnicima u postojećim ugovorima nisu ugovorile parametar, i to jednu od sljedećih varijabli: EURIBOR, LIBOR, NRS, prinos na trezorske zapise Ministarstva financija ili prosječnu kamatnu stopu na depozite građana u odnosnoj valuti, potom fiksni dio kamatne stope i na kraju razdoblja promjene kamatnih stopa.

U Udruzi Franak napominju kako je Zakonom o potrošačkom kreditiranju propisano da se novčanom kaznom od 80.000 do 200.000 kuna kazni vjerovnik ili kreditni posrednik, ako za postojeće ugovore o kreditu u kojima nisu definirani parametri i njihove uzročno-posljedične veze s dužnikom ne ugovori spomenuti parametar.

“Umjesto da ugovore, banke su sve to odredile jednostrano i samovoljno, uslijed čega su dužnici na poziv Udruge Franak pokrenuli pojedinačne prekršajne postupke protiv banaka. Dosad je doneseno nekoliko desetaka nepravomoćnih kazni za banke u iznosu od 80.000 do 100.000 kuna po svakoj nepravomoćnoj presudi. Banke su se žalile te se svi ti postupci nastavljaju i trenutno vode na Visokome prekršajnom sudu. Budući da već polako dolazi i rok u kojem će zastarjeti prekršajni postupci po Udruzi Franak potrebna je neodložna sveobuhvatna intervencija suverene Hrvatske, koja jednostavno mora putem svojih tijela pokrenuti sveobuhvatno prekršajno gonjenje banaka”, stoji uz ostalo u otvorenom pismu.

Udruga Franak tvrdi i kako su banke u preko sto tisuća kredita samovoljno odredile fiksni dio kamatne stope, promjenjivi parametar i razdoblja promjena kamatnih stopa, što znači da bi, po njima, trebale biti kažnjene s minimalno devet milijardi kuna prekršajnih kazni.

Napominju i da su tijekom konverzije kredita u švicarskim francima banke “ponovno grubo prekršile zakon” te dužnicima nametnule nezakonito povećavane kamate i nezakonito određenu fiksnu maržu u istovrsnim euro kreditima.

Udruga Franak uputit će prijavu Državnom odvjetništvu protiv svih banaka koje su kršile, i koje i dalje krše Zakon o potrošačkom kreditiranju, najavljuju iz te udruge.