Nekategorizirano, Rad udruga

I nakon EU projekta smo nastavili djelovati kao kontakt točka za savjetovanje u poslovanju

Projekt je vrijedan 200.000 eura
Projekt je vrijedan 200.000 eura

Udruga Dubrovačka naranča provodila je projekt E-DUTEKA – jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva Dubrovačko-neretvanske županije financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt vrijedan 200.000 kuna provodili su u suradnji s Udrugom Chrobatia iz Opuzena.

U udruzi kažu kako su iznimno zadovoljni rezultatima postignutima kroz projekt, jer, osim što su projektne aktivnosti bile usmjerene ka rješavanju temeljnih problema slabije razvijenih OCD-a u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, implementacija projekta bila je iznimno dobro vremenski određena.

– Netom nakon stupanja na snagu novog zakona koji regulira poslovanje organizacija civilnog društva, brojne udruge suočile su se s mnoštvom problema u poslovanju, a jačanje organizacija civilnog društva kroz projekt E-Duteka pravovremeno je reagiralo na spomenute prepreke – kaže Damir Fak iz udruge te dodaje da se upravo kroz taj projekt udruga Dubrovačka naranča profilirala kao udruga snažnog kapaciteta u poslovanju civilnog sektora.

– I nakon završetka provedbe projektnih aktivnosti, nastavili smo djelovati kao kontakt točka za savjetovanje u poslovanju što nam je i bio indirektni cilj. Uz to, projekt nam je omogućio dodatno upoznavanje s problemima u poslovanju udruga koje djeluju na prostoru Dubrovačko – neretvanske županije, a kojih ranije, zbog geografske udaljenosti, nismo bili svjesni. Upoznavanje s poteškoćama koje su prisutne na terenu, fokusirano ćemo usmjeravati projekte koje namjeravamo prijaviti na budućim javnim pozivima za prjavu projektnih prijedloga. Temelj dobro napisanog projekta je pravilno usmjeravanje ka rješavanju stvarnih problema – naglašava Damir Fak istaknuvši kako su s partnerom u projektu E-Duteka, udrugom Chrobatia, ostvarili izvrsnu suradnju.

– Sigurni smo kako ćemo u budućim prijavama projektnih prijedloga kao partnera pozvati i udruga Chrobatia, naravno, ukoliko tema projekta bude dozvoljavala uključivanje udruga njezinog profila – zaključio je.

Maja Celing Celić