EHO, Nekategorizirano

Info dani o natječajima za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva iz javnih izvora u 2021. godini

Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, i ove godine organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2021. godini. Info dani 2021. održat će se 1. i 2. ožujka 2021.

Info dani 2021. održat će se u ponedjeljak, 1. i utorak, 2. ožujka 2021. godine, no zbog epidemiološke situacije, ove godine po prvi puta Info dani održat će se se u potpunosti online, putem video prijenosa na YouTube kanalu Ureda za udruge.

Svrha je Info dana da se zainteresiranim udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva predstave natječaji koji će se raspisivati u 2021. godini. Program Info dana pripremljen je sukladno Godišnjem planu natječaja za 2021. godinu.

Video prijenosu moći će se pristupiti putem YouTube kanala Ureda za udruge, a adresa e-pošte putem koje će zainteresirani u realnom vremenu moći postavljati pitanja predstavnicima davatelja bespovratnih sredstava je: infodani@udruge.vlada.hr.

Prezentacije davatelja bespovratnih sredstava bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

Napominjemo kako je Program podložan promjenama te će se po potrebi ažurirati.

Program Info dana (ažurirano: 24. veljače 2021.) (Izvor: Ured za udruge)