EHO, Nekategorizirano

Institut za razvoj obrazovanja objavio Vodič o pokretanju programa društveno korisnog učenja

Projekt „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti“, usmjeren je na unaprjeđenje znanja i vještina studentica i studenata u rješavanju problema obrazovne integracije socijalno isključenih skupina kroz suradnju civilnog društva s visokoobrazovnim ustanovama, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj publikacije „Od ideje do promjene: Vodič za pokretanje programa društveno korisnog učenja“ jest predstavljanje glavnih saznanja vezanih za pokretanje programa društveno korisnog učenja nastalih u sklopu projekta EDUpolicy LAB. Ona se sastoji od dva glavna dijela te ukupno osam poglavlja složenih u jednu koherentnu cjelinu kako bi se olakšao budući rad osoblja visokoobrazovanih ustanova koje nisu sudjelovale u projektu. Vodič je zamišljen kao „how-to“ publikacija koja upoznaje čitatelja s metodom DKU-a, njezinim mogućnostima i načinima primjene te ga sistematično provodi kroz sve aspekte osmišljavanja i provedbe ove inovativne i inspirativne nastavne metode. Iako primarno zamišljena kao Vodič namijenjen nastavnom osoblju koji svojim djelovanjem žele utjecati na pozitivne promjene u obrazovanju, želja autora je da ova publikacija svoju publiku pronađe i među studentima, edukatorima izvan visokog obrazovanja, civilnom društvu te različitim tipovima stručnjaka koji obrazovanje i obrazovne metode promatraju kao neodvojivo tkivo svih društvenih struktura. Također, može poslužiti kao praktičan vodič donositeljima odluka, široj javnosti te ostalim zainteresiranima za razvoj društvenog angažmana visokih učilišta.

Glavni cilj ovog Vodiča jest osigurati pristupačan alat kojim će čitatelji lako moći:
• Razumjeti važnost i primjenu DKU-a na visokoobrazovnim ustanovama, ali i izvan njih
• Razumjeti širi društveni kontekst na koji DKU može pozitivno utjecati
• Osmisliti, pripremiti i provesti program DKU-a u svojim organizacijama
• Pripremiti i upoznati studente i suradničke organizacije s inovativnim načinima učenja, podučavanja i provedbe održivih projekata u zajednici.

U namjeri da Vodič dugoročno predstavlja poticaj za kritički i problemski pristup svrsishodnim društveno odgovornim projektima, te kako bi se osiguralo razumijevanje sadržaja i primjena iznijetih smjernica, publikacija se sastoji od uvodnog teorijskog dijela o društveno korisnom učenju u kojem će se čitatelji moći upoznati s ključnim pojmovima vezanima za temu, ciljevima i dobrobitima metode, ali i izazovima koji se pojavljuju u provedbi društveno korisnih programa.

S obzirom da DKU uključuje suradnju između visokoobrazovanih ustanova, studenata, nastavnika i vanjskih partnerskih organizacija, nastojali smo jasno opisati njihove uloge te moguće projektne zadatke. U središnjem dijelu ovoga Vodiča čitatelji će moći pronaći praktične korake kako izraditi program društveno korisnog učenja, ovisno o odabranoj temi i specifičnom akademskom području. Tako su primjerice uključena poglavlja pod nazivom Kolegij s komponentom društveno korisnog učenja, Izrada nastavnog plana i programa, Karakteristike kvalitetnog silabusa društveno korisnog učenja i Vremenske smjernice za rad.

U drugome dijelu Vodiča posvećujemo se praktičnim primjerima, osobito onima nastalim u projektu EDUpolicy LAB. Publikaciji možete pristupiti na poveznici.
EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih ‎mogućnosti“ projekt čiji je cilj povećati broj društveno aktivnih studenata/ica u rješavanju problema marginaliziranih skupina u obrazovanju kroz razvoj i provedbu održivog EDUpolicy LAB programa društveno korisnog učenja. Više o partnerima na projektu, projektnim aktivnostima te trajanju projekta možete pronaći na www.edupolicylab.com.