EHO, Nekategorizirano

Jednodnevni izložbeni program Galerije Šikuta nastavlja umjetnik Aleksandar Garbin

U organizaciji Šikuti Machine ovaj četvrtak, 27. kolovoza, u 19 sati, u Galeriji Šikuti (štala), Savičenta, održat će se jednodnevna izložba umjetnika Aleksandra Garbina. Izložba se organizira u okviru projekta Nevidljiva Savičenta koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Istaknuti rovinjski umjetnik Aleksandar Garbin predstaviti će se u Galeriji Šikuti prostornom instalacijom i s nekoliko objekata iz recentne serije objedinjejućeg naziva Polovice. Taj autorov ciklus, kojeg stvara posljednjih nekoliko godina, nastavlja problematiziranje pojma Area neutra koji je u brojnim Garbinovim umjetničkim manifestacijama osnovno polazište njegovog razmišljanja i djelovanja. Ako se u početku svog stvaralaštva tim nazivom koristio za fiktivnu državnu granicu ili ničiju zemlju, u kasnijim se radovima, osim općeg značenja međuprostora, taj pojam može odnositi na učestalu primjenu izmaknutih ili pomaknutih fizičkih zakonitosti temeljenih na teorijama i autorovoj percepciji relativnosti, kojima autor ujedno potvrđuje i osobnu negaciju umjetničkog rada kao dovršenog i unaprijed definiranog artefakta. Garbin je oduvijek u svojim radovima inzistirao na pomacima koji realitet svode na relativitet, što je i danas ostao specificum njegova likovnog govora, kao što je naglašena i njegova zaokupljenost problematiziranjem prostora i međuprostora. Serija Polovice, osim što problematizira faktičnost i vidljivost simetričnih zakonitosti, demonstrira autorovu zavodljivu funkcionalnost na rubu gravitacijskih zakona, na granici logike i apsurda, stvarnosti i fantazije. Garbin gradi svoj svijet u kojem sve jest, ali i ništa nije, onaj svijet gdje faktično postaje relativno.

Aleksandar Garbin rođen je 22. svibnja 1955. godine u Rovinju. Kiparsku praksu stjecao je 1976. i 1977. godine u lijevaonici umjetnina Hočevar u Zagrebu. Upisao se 1980. godine na Accademia di Belle Arti di Brera u Milanu gdje je 1988. diplomirao kiparstvo u klasi profesora Giancarla Marchesija i Alika Cavalierea, a magisterij je završio kod profesora Luciana Fabra. Izlaže od sredine osamdesetih godina na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je više nagrada među kojima treba istaknuti Pollock-Krasner Foundation Grant, New York, 2005. godine. Njegovi se radovi nalaze u brojnim privatnim i javnim zbirkama te u Muzeju Grada Rovinja, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci i u Muzeju suvremene umjetnosti Istre u Puli. Živi i radi u Rovinju.

Šikuti Machine u sklopu projekta Nevidljiva Savičenta oživljavaju program galerije u Šikutima kroz seriju jednodnevnih izložbi koje će se održati kroz 2019. i 2020. godinu. Ponavljanjem nekih od važnijih izložbi, koje su se prethodno održale u tom nekonvencionalnom izložbenom prostoru — štali u Šikutima, ali i pozivajući umjetnike na stvaranje novih ambijentalnih i likovnih intervencija i performansa, kustos ovog programa, Mladen Lučić podsjeća nas na ključan period kulturnih aktivnosti u Svetvinčentu koje su već tada odmicale od dominantnih institucionalnih praksi u suvremenoj vizualnoj umjetnosti.

Šikuti Machine je kulturno-umjetničko društvo s područja općine Svetvinčenat. Iako su najpoznatiji po brojnim performansima (Fitness, Manjadura, Teza), bave se i umjetničkim instalacijama, filmom i videom (Cuki, Prašćina, Teza), fotografijom, pisanjem, organiziranjem izložbi (Galerija Štala, Šikuti), koncerata (Grillpeace United) i gastronomsko-kulturnih događanja. Inspirirani svakodnevicom, životom zajednice, prirodom i kulturom istarskog sela, posebice agrarnim poslovima kojima se većina članova bavi. Šikuti su suprotnost očekivanju da u manjim sredinama nedostaje kulturnog potencijala. Skupina je u svojih gotovo 20 godina djelovanja organizirala pedesetak izložbi, među kojima i izložbu grafika Vasilija Kandinskog u Galeriji Štala, a njihov festival Grillpeace United ugostio je četrdesetak rock sastava iz Hrvatske, Slovenije i Italije. U sklopu projekta Nevidljiva Savičenta, Šikuti Machine doprinose raznolikosti kulturnog programa suvremenim umjetničkim sadržajima; izložbama, susretima i razgovorima s umjetnicima, aktivnostima čitanja u kojima djeca odraslima čitaju odabrana djela iz književnosti, te prikupljaju i obrađuju fotografsku građu za digitalni arhiv fotografija iz privatnih albuma građana Općine Svetvinčenat, uz prateću izložbu i monografiju.

Mladen Lučić rođen je u Zagrebu 1955. godine, gdje je diplomirao povijest umjetnosti 1983. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1975. radi kao stručni suradnik u Galeriji Studentskog centra. U ‘Studentskom listu’ počinje objavljivati likovne kritike 1975. godine, a potom piše za ‘Polet’, ‘Start’, ‘Danas’, ‘Vjesnik’ i brojne druge novine i časopise. Zaposlen kao kustos u Galerijama grada Zagreba (Muzej suvremene umjetnosti) 1983. godine. Od 2004. do 2007. ravnatelj je javne ustanove Pula film festival. Od 2008. godine radi u zvanju muzejskog savjetnika u Muzeju suvremene umjetnosti Istre u Puli. Bio je članom mnogobrojnih ocjenjivačkih sudova i organizacijskih odbora različitih problemskih i skupnih izložbi i filmskih festivala, te članom niza Vijeća u Ministarstvu kulture RH, grada Pule i Istarske županije. Organizirao je i pisao tekstove u katalozima za oko dvjestotinjak izložbi suvremenih hrvatskih i međunarodnih umjetnika, a autor je pedesetak problemskih, studijskih i monografskih izložbi, kao i desetak monografija. (Izvor: Nevidljiva Savičenta)