Nekategorizirano, Stajališta

Najava smanjenja prava roditelja odgojitelja loš primjer gradske politike prema obiteljima

U povodu otvorenog savjetovanja Grada Zagreba s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja kojim je Grad Zagreb predložio smanjivanje prava roditeljima odgojiteljima, Institut Zaposlena mama obratio se priopćenjem koje prenosimo.

Institut Zaposlena mama od početka ukazuje na manjkavosti mjere roditelj odgojitelj jer ta mjera isključuje djecu iz predškolskog odgoja, a majke s tržišta rada.

Najava smanjenja prava roditelja odgojitelja u Zagrebu još je jedan negativan primjer nestabilnosti politika koje utječu na odluku o planiranju obitelji. Mladima su za planiranje obitelji najvažniji sigurno zaposlenje i stabilna socijalna politika koja omogućava nesmetani roditeljski dopust – ističe Diana Kobas Dešković, predsjednica Instituta Zaposlena mama.

– U Institutu Zaposlena mama od početka upozoravamo na neusklađenost mjere roditelja odgojitelja sa stvarnim potrebama roditelja, djece i tržišta rada. Roditelji, tj. dominantno majke koje se odluče na status roditelja odgojitelja trajno smanjuju svoju mogućnost zaposlenja. Naime, nakon nekoliko godina izbivanja s tržišta rada one gube potrebne vještine i ne razvijaju nova poslovna znanja. Ulazeći u dobnu skupinu osoba starijih od 40 godina svrstavaju se u kategoriju nezaposlivih osoba, pa postaju korisnice socijalne pomoći.

Djeca zbog mjere roditelj odgojitelj ostaju bez pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju koje je iznimno važno zbog razvoja kognitivnih i socijalnih vještina. Zbog toga su pri polasku u školu u nepovoljnijem položaju od svojih vršnjaka koji su redovno pohađali vrtić.

Smatramo da je potrebno razvijati stabilne, dugoročne politike koje omogućuju maksimalnu zaposlenost roditelja i odgovarajuću skrb o djeci uz paralelnu podršku poslodavaca ravnoteži privatnog i poslovnog života – zaključuje Kobas Dešković.