Nekategorizirano, Svijet

Nova platforma Kohesio za veću transparentnost trošenja sredstava EU-a

Sve informacije o više od milijun i pol projekata u svih 27 zemalja članica EU-a koji se financiraju europskim sredstvima bit će dostupne na novoj javnoj internetskoj platformi Kohesio što bi trebalo pridonijeti transparentnosti u trošenju kohezijskih sredstava.

“Kohesio nudi nikad veći skup informacija kako bi se pokazao doprinos kohezijske politike jačanju Unije. Zahvaljujući Kohesiju, kohezijska politika postaje još otvorenija i transparentnija. U samo nekoliko klikova svatko može pročitati kako EU ulaže u svoje regije i gradove kako bi potaknuo konvergenciju te gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju”, izjavila je povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira.

“O projektima financiranima sredstvima kohezijske politike neće biti nikakvih tajni”, istaknula je Ferrrira.

Na platformi će se moći naći svi projekti koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda (ESF) od 2014.

To je prvi put da se stvara i stavlja javnosti na raspolaganje takva sveobuhvatna platforma s podacima o projektima, koja će biti dostupna na svim jezicima EU-a.

U suradnji s upravljačkim tijelima koja su države članice odabrale za upravljanje kohezijskim sredstvima Komisija će nastaviti razvijati platformu Kohesio kako bi se u nju uključili projekti iz novog programskog razdoblja 2021. – 2027.

Sljedećih mjeseci platforma će postati dostupna na svim službenim jezicima EU-a.