Nekategorizirano, Svijet

Nova pravila EU u prekograničnim obiteljskim sporovima

P-H20151016000520Europska komisija predstavila je nedavno prijedlog poboljšanja pravila EU-a radi bolje zaštite djece u kontekstu prekograničnih sporova o roditeljskoj odgovornosti povezanih sa skrbništvom, pravom na kontakt s djetetom i otmicom djeteta, priopćeno je iz Bruxellesa.

Novim će se pravilima ubrzati pravni i administrativni postupci te osigurati da se u obzir uvijek uzmu najbolji interesi djeteta.

Broj prekograničnih sporova u području obiteljskog prava u EU-u porastao je u skladu s rastućim brojem međunarodnih obitelji, koji se trenutačno procjenjuje na 16 milijuna. Međunarodnih je razvoda u EU-u približno 140.000 godišnje. Više je i djece rođene u međunarodnim izvanbračnim zajednicama, a godišnje se u EU-u zabilježi do 1800 roditeljskih otmica djece, navodi Komisija.

“Djeci je malo što traumatičnije od toga kad se roditelji svađaju. U slučajevima u kojima se zbog takvih roditeljskih sporova pokrenu pravni postupci s prekograničnom dimenzijom, EU je odgovoran osigurati učinkovito postizanje rješenja na najbezbolniji način. Donesenim će se pojednostavljenim novim pravilima pomoći obiteljima i djeci tako što će se skratiti rokovi za rješavanje postupaka i izbjeći veliki troškovi koji zbog njih često nastaju. Moramo osigurati sukladnost različitih pravnih sustava kako bismo smanjili komplikacije, kašnjenja i nesigurnost te olakšali položaj uključenim strankama”, rekao je prvi potpredsjednik EK Frans Timmermans, predstavljajući prijedlog 30. lipnja.

“Djeca su u središtu ove reforme. Dovoljno je teško što im se roditelji razdvajaju. Ona zaslužuju da im se u pravnim postupcima položaj utvrdi što je brže moguće i u obzir uzme njihov najbolji interes. Danas predlažemo nadogradnju postojećih pravila, na temelju iskustva stečenog u praksi proteklih deset godina. Namjera je ove reforme očita: moramo ubrzati rješavanje prekograničnih predmeta. Ta je nova pravila radi dobrobiti djece nužno što prije uspostaviti”, rekla je povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vera Jourova.

Ažurirana pravila temelje se na ocjeni postojećih i njima se žele ispraviti utvrđeni nedostaci. Konkretno, ključni je cilj što prije osigurati brže ukupne postupke kako bi se u navedenim prekograničnim sporovima o roditeljskoj odgovornosti zaštitili najbolji interesi djeteta.

Komisija stoga predlaže učinkovitije postupke za slučajeve prekogranične roditeljske otmice djeteta. Na najviše 18 tjedana skratit će se ukupni rokovi za različite faze postupka vraćanja djeteta (najviše šest tjedana da središnje tijelo obradi zahtjev koji je zaprimilo, šest tjedana za prvostupanjski sud i šest tjedana za žalbu). Žalba na odluku o vraćanju moći će se podnijeti samo jednom, a sudac će morati razmotriti hoće li se dok se o žalbi odlučuje izvršiti presuda o vraćanju djeteta.

Uz puno će se poštivanje strukture nacionalnih pravnih sustava osigurati da se predmeti roditeljske otmice djeteta vode na ograničenom broju sudova kako bi suci mogli steći potrebnu stručnost.

Djetetu koje je u stanju oblikovati vlastita stajališta omogućit će se da ih iznese u svim postupcima povezanima s njegovim predmetom. To će se posebno primjenjivati u postupcima o utvrđivanju skrbništva i prava na kontakt s djetetom te u postupcima u kojima se odlučuje o vraćanju djece koje je oteo roditelj.

Komisija želi osigurati isto tako brzo izvršenje odluka u drugim državama članicama. Roditelji trenutačno često u drugoj državi članici trebaju zatražiti da se izvrši odluka o skrbništvu ili pravu na kontakt s djetetom. Novim će se pravilima ukinuti egzekvatura, međupostupak potreban za izvršenje presude u drugoj državi. Ako se presuda ne izvrši u roku od šest tjedana, sud će o razlozima kašnjenja obavijestiti središnje tijelo države članice podrijetla koje je zaprimilo zahtjev ili izravno podnositelja zahtjeva. Osim toga, kako bi se izvršenje ubrzalo, sud koji je donio presudu moći će je proglasiti privremeno izvršivom.

Predlaže se također poboljšanje suradnje među tijelima država članica. Novim će se pravilima promicati bolja suradnja među središnjim tijelima jer ih roditelji mogu izravno kontaktirati i jer imaju ključnu ulogu u pružanju potpore sucima u primjeni pravila. Uz to, socijalne će se službe bolje uključiti u prekograničnu suradnju.

Novim će se pravilima pomoći obiteljima i djeci tako što će se skratiti rokovi za dovršenje postupaka i izbjeći veliki troškovi koji zbog njih obično nastaju.

Primjerice, roditelji će u postupcima u kojima se odlučuje o vraćanju imati jasnija pravila i poticat će ih se da se uključe u medijaciju, čime će se uštedjeti mogući troškovi parničenja koji prosječno iznose 2200 eura za cijeli postupak. Ukidanjem postupaka egzekvature moći će se uštedjeti otprilike od 1100 do 4000 eura po predmetu u nekim državama članicama.

Dodatno, bržim će se izvršenjem obiteljima omogućiti da uštede na procijenjenom iznosu usluga specijaliziranog odvjetnika, ovisno o državi članici, i to od 1000 do 4000 eura za svakih dodatnih deset radnih sati.

Prijedlog će razmotriti Vijeće EU-a. Vijeće odlučuje jednoglasno, na temelju posebnog zakonodavnog postupka za pravosudnu suradnju u području obiteljskog prava. O prijedlogu će se provesti i savjetovanje s Europskim parlamentom.

Uredba Bruxelles II.a temelj je pravosudne suradnje u EU-u u bračnim sporovima i stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću, uključujući nadležnost, pravo na kontakt s djetetom i otmicu djeteta. Njome se rješavaju sukobi u pogledu pravne nadležnosti među državama članicama i olakšava slobodan protok presuda u EU-a tako što se utvrđuju odredbe o priznavanju i izvršavanju tih presuda u drugoj državi članici. U uredbi se za slučajeve prekogranične roditeljske otmice djeteta utvrđuje postupak za vraćanje djeteta u državu članicu u kojoj uobičajeno boravi. Uredba se počela primjenjivati 1. ožujka 2005. i primjenjuje se u svim državama članicama osim Danske, navodi Komisija.