EHO, Nekategorizirano

Općina Vrpolje, Velika Kopanica i Sikirevci prikupljaju pisanu građu za zavičajnu zbirku

Općina Vrpolje, u suradnji s Općinom Velika Kopanica i Općinom Sikirevci provodi projekt pod nazivom „S knjigom nismo sami“. Cilj je projekta uvođenje rada biblio-kombija koji će omogućavati svim stanovnicima posuđivanje i čitanje knjižne građe Hrvatske narodne čitaonice, navodi se na stranici općine Vrpolje.

Tom se prigodom ujedno uspostavlja zavičajna zbirka koja će po prvi puta čitateljima omogućiti upoznavanje zavičaja, njegove prošlosti i sadašnjosti.

Trenutno se u našoj zavičajnoj zbirci nalaze 42 publikacije koje se velikim dijelom odnose na život i djelo Ivana Meštrovića; zatim na naselja općine Vrpolje i na publikacije o naseljima Brodsko-posavske županije, gdje se spominju naselja općine Vrpolje, što daje širu sliku područja u kojem je općina (posebno povijesnu) i sliku kulture i življenja; publikacije povodom obljetnica Hrvatske čitaonice Vrpolje, DVD-a Vrpolje, političkih stranki koje su djelovale na području općine te zbirka pjesama lokalnog autora.

No, tu nije kraj! Želimo i dalje prikupljati građu za zavičajnu zbirku te vas ovom prigodom pozivamo da se i Vi uključite u ovu akciju. Kako? Darivanjem! Dar, kao oblik popunjavanja zavičajnog fonda, je od velikog značenja, a posebno se odnosi na darove pojedinaca, ustanova, udruga i organizacija.

Što možete darovati?

-Monografske publikacije koje govore o zavičaju (zbornici, enciklopedije, biografski leksikoni, bibliografije, udžbenici, putopisi itd.)
-Monografske publikacije (knjige lokalnih nakladnika i tiskara, knjige znamenitih ljudi – umjetnika, znanstvenika, sportaša, političara i dr.)
-Serijske publikacije – lokalne novine i časopisi, godišnjaci (Iz publikacija koje se ne tiskaju na području zavičajne zbirke iz njih se izrezuju članci i stavljaju u hemeroteku ili zbirku isječaka)
-Sitni tisak – plakati, letci, programi pojedinih priredaba, pozivnice, ulaznice, posjetnice i sl.
-Rukopisi znamenitih značajnika, njihova prijepiska, dnevnici i bilješke.
-Društveno – političke polupublikacije poput materijala sa sjednica, zapisnici, društveni planovi i proračuni, završni računi, i dr.) ili polupublikacije pojedinih trgovačkih društava, ustanova i gospodarskih udruženja (katalozi, prospekti, sadržaji, programi, izvješća o radu).
-Sve vrste geografskih i tematskih karata koje se odnose na zavičaj. u ovu građu ulaze i planovi gradova, urbanistički planovi, tlocrti i atlasi.
-Note glazbenih djela, tematskih vezanih uz zavičaj.
-Audio građa poput gramofonskih ploča, audio kazeta ili kompaktni disk na kojemu se nalaze zvučni zapis kompozicija lokalnih kompozitora, glasovi lokalnih umjetnika – pjevača, narodnu glazbu zavičaja, književna djela o zavičaju, usmenu književnost, i dr.
-Vizualna građa poput grafika, crteža, portreta, reprodukcije slika, fotografije, razglednice, čestitke
-Audiovizualna građa poput video kazeta ili DVD poput televizijskih emisija, video zapisa kulturnih i sportskih događanja
-Elektronička građa je ona građa namijenjena uporabi pomoću računala ili
-Preformatirana građa nastala kad se određeni sadržaj prenosi s jednog formata na drugi fotokopiranjem, mikrofilmiranjem ili digitiziranjem.

Nadamo se da ćete se odazvati našoj akciji. Vaš dar puno znači za vašu i našu zavičajnu zbirku te ostavlja neizbrisiv trag vašeg sudjelovanja u hvalevrijednoj nakani… da kultura čitanja ponovno oživi!

Projekt je ugovoren za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu “Čitanjem do uključivog društva – Skupina aktivnosti A”. Ukupna vrijednost projekta je 2.941,603,51 kuna.