EHO, Nekategorizirano, Rad udruga

Osnovana je Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-Net

Organizirana je i burza socijalnih usluga

Pri završetku je projekta SOS-Net kojeg je provodila Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Jaglac” iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem “Baranja” iz Luga.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija, a svrha mu je bila razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

TRAJANJE Projekt se provodio proteklih 14 mjeseci, a završava 28. veljače 2016. regionalnom završnom konferencijom u Osijeku.

  • Radili smo na jačanju kapaciteta udruga, provodili edukacije u smislu postizanja standarda socijalnih usluga, edukaciju za pisanje projekata, jer je projektno financiranje udrugama prirodan način funkcioniranja i radili smo edukaciju o strateškom planiranju, timskom radu, upravljanju ljudskim resursima i planiranju na bazi od godinu dana. To je iznimno važno, jer ti standardi usluga i ugovaranje s Ministarstvom zahtjevaju da udruge imaju razvijene strategije, te je u pitanju znanje iskoristivo u budućnosti – kazala je voditeljica projekta Jasna Petrović na okruglom stolu u Slavonskom Brodu, posljednjem od pet organiziranih.

U okviru projekta osnovana je Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET te pokrenut web portal www.mreza-sos-net.hr putem kojega će biti organizirana burza socijalnih usluga.

STRATEGIJA Jedan od rezultata projekta je i izrada Strateškog i operativnog plana Mreže SOS-NET.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” – Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 746.144 kuna.

Gradimir Đukarić