Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Mreža SOS-NET – dokaz da je potrebno udruživanje udruga

Tijekom 2016. organizirana su tri sastanka Mreže
Tijekom 2016. organizirana su tri sastanka Mreže

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET projekt je belišćanske udruge Zvono koja i nakon završetka projekta aktivno djeluje.  Mreža trenutno ima 20 članova, pružatelja socijalnih usluga.

Osim udruga koje su zastupljene u najvećem broju, članovi Mreže su i Dječje SOS selo Ladimirevci i Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo. Projektom je planirano da novoosnovana mreža okupi najmanje 10 organizacija civilnog društva, a brojka od 20 članova na samom početku pokazuje da potreba za udruživanjem postoji i da je potencijal Mreže prepoznat – kaže Jasna Petrović, predsjednica Mreže SOS-NET.

U okviru projekta dvadeset predstavnika udruga je osposobljeno za za izradu projekata i upravljanje projektnim ciklusom, a više od 40 osoba je sudjelovalo u ostalim edukacijama organiziranima kroz projekt SOS-NET.

– Organizirane su i edukacije o volonterstvu kao što su Biti volonter i Priprema volontera za rad osoba s intelektualnim teškoćama, a u kojima je sudjelovalo 28 volontera. Tijekom projekta organizirano je i istraživanje o stanju socijalnih usluga na području pet slavonskih županija koje je omogućilo bolji uvid u postojeće probleme na terenu. To će nam omogućiti kvalitetniju pripremu budućih projekata kako za Mrežu tako i za članove Mreže – ističe Petrović.

U okviru Mreže SOS-NET rad članova je organiziran u okviru sekcija za djecu i mlade, osobe s invaliditetom, žene i obitelj te osobe starije životne dobi.

– Tijekom 2016. godine organizirana su tri sastanka Mreže, a na posljednjem je donijet plan rada i plan aktivnosti te financijski plan za 2017. godinu. Planirane su prijave na natječaje no u protekloj godini nisu objavljeni natječaji na koje smo računali, a odobrena su nam sredstva za rad od Osječko-baranjske županije u iznosu 3.000 kuna. Plan za 2016. godinu je bio da ostvarimo predstavljanje i komunikaciju s nadležnim Ministarstvom no s obzirom na političku situaciju to nismo uspjeli realizirati nego ćemo taj posao odraditi u 2017. godini – objašnjava Petrović očekivanja i planove Mreže te ističe kako im je istraživanje o stanju socijalnih usluga koje su provodili među pružateljima socijalnih usluga, ali i među jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim institucijama koje se bave organiziranjem i financiranjem socijalnih usluga ukazalo a brojne nedostatke u postojećem sustavu socijalne skrbi na terenu koje treba rješavati.

– Stečene spoznaje će nam omogućiti bolje planiranje budućih usluga i projekata kao i osmišljavanje novih inovativnih usluga koje će doprinijeti poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika usluga. Registriranjem Mreže SOS-NET sami članovi su ostvarili kontakte s drugim članovima koje ranije nisu poznavali niti surađivali. Suradnja članova Mreže se očituje i u prijavi zajedničkih projekata na natječajima koji su raspisani u proteklom razdoblju. Provedbom aktivnosti koje su uključivale i privatne pružatelja usluga otvoren je prostor za suradnju s poslovnim sektorom – zaključila je Petrović.

Maja Celing Celić