EHO, Nekategorizirano

Ovaj profesor je dokazao da su ga diskriminirali jer je gej. No sud mu je treći put skresao odštetu

profesor-1-840x530

Iako je tražio 250 tisuća kuna odštete jer je diskriminiran na radnom mjestu zbog spolne orijentacije, dr. Dariju Krešiću varaždinski sud dosudio je višestruko manji iznos – 40 tisuća kuna. Smatraju da je 250 tisuća previše. Odštetu bi mu trebao platiti Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na kojem je Krešić radio do 2013 godine.

Ana Raić Knežević, Telegram

Tada je, nezadovoljan što ga se uporno diskriminira kao osobu homoseksualne orijentacije, dao izvanredni otkaz i otišao raditi u Njemačku. No, od procesa pred hrvatskim sudovima ipak ne odustaje. Telegram donosi kronologiju slučaja koji je bio prvi takve vrste u Hrvatskoj.

Presuda zbog diskriminacije na radnom mjestu

Presuda kojom je potvrđeno da se Krešića na radnom mjestu diskriminira na osnovu spolne orijentacije, bila je prva takva odluka nekog hrvatskog suda. Donio ju je još u srpnju 2012. Općinski sud u Varaždinu. Naknadno je od tog istog suda Krešić zatražio i odštetu zbog svega što je na poslu proživio. Prvom presudom od traženih 250 tisuća dosuđeno mu je 75 tisuća kuna, a sada je iznos odštete smanjen ne 40 tisuća.

Krešić je na FOI-u bio asistent. Vrlo brzo primijetio je da ga se diskriminira samo zato što je homoseksualac. On to nikada nije skrivao, no kada je shvatio da ga se diskriminira te posebno onemogućava u napredovanju, postao je anksiozan i depresivan. Kvaliteta života mu je, kaže, bila narušena i sve mu je to utjecalo na psihofizičko zdravlje. I sud je u konačnici utvrdio da Krešić na poslu ima problema samo zato što je gej.

FOI: Diskriminacije na našem fakultetu nije bilo

Nakon presude tadašnji dekan Vjeran Strahonja čak je izjavio kako je sud utvrdio da diskriminacije nije bilo. Krešić je uvjeren da je to bio još jedan oblik pritiska na što je upozorio i tadašnjeg rektora Aleksu Bjeliša, no on mu nikada nije odgovorio na njegove dopise.

“Sveučilište u Zagrebu ni na koji način se nije ogradilo od utvrđenog diskriminatornog postupanja i uznemiravanja, niti su sankcionirani nositelji i poticatelji takvog ponašanja što je bilo nužno prema Etičkom kodeksu Sveučilišta”, podsjetio je Krešić u tužbi kojom je tražio odštetu. Na nastavak te diskriminatorne prakse upozorio je i Saborski odbor za obrazovanje, znost i kulturu te Ministarstvo obrazovanja znanosti i sporta.

I Sud EU je za kažnjavanje diskriminacije na poslu

Da doista ima pravo na primjerenu odštetu Krešić je argumentirao i detaljima iz jedne presude Europskog suda iz Luksemburga, donijete upravo zbog diskriminacije na poslu. Naime, presude suda EU ovbezujuće su za domaće pravosuđe pa je Krešićev odvjetnik Ivan Jelavić smatrao kako je potrebno varaždinski sud podsjetiti i na tu odluku. U njoj je, među ostalim navedeno kako “sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i moraju odvraćati od diskriminatornog ponašanja, a mogu uključivati i naknadu štete žrtvi”. Upravo zato je asistent s FOI-a tražio 250 tisuća kuna odštete.

Prvom presudom iz 2015. bilo mu je dosuđeno 75 tisuća kuna, no nakon žalbe FOI-a, ali i samog Krešića, slučaj je vraćen na ponovno suđenje. Sada je pak sud zaključio da je primjerena naknada za diskriminaciju kojoj je bio izložen, još manja – 40 tisuća kuna. Kako Krešić prema posljednoj presudi mora FOI-u još platiti i osam tisuća kuna sudskih troškova, iznos što bi mu ga bivši poslodavac trebao isplatiti iznosi 32 tisuće kuna. Sasvim je izvjesno da će i na ovu sudsku odluku Krešićev pravni zastupnik uložiti žalbu.

U međuvremenu je zbog nepravednog suđenja, nakon što mu je u prvom postuku odbijen veći dio tužbenog zahtjeva, Dario Krešić podnio i tužbu Ustavnom sudu. U njoj je istaknuo kako nije pravedno da mu se dosuđuje tako niska odšteta, koja, prema njegovom mišljenju, neće spriječiti Fakultet da i dalje diskriminira svoje zaposlenike. To je pak, naglašava, suprotno upravo praksi suda EU, koji je iznad domaćeg pravosuđa.