Nekategorizirano, Stajališta

Planinić: Pozitivno da je Ustavni sud iskazao činjenicu da život počinje začećem

Tiskovna konferencija udruge U ime obitelji ispred Ustavnog suda RH. Na slici Krešimir Planinić. foto HINA/ Dario GRZELJ/ dag
Tiskovna konferencija udruge U ime obitelji ispred Ustavnog suda RH. Na slici Krešimir Planinić. foto HINA/ Dario GRZELJ/ dag

Ustavni sud, koji je odbacio prijedlog da se postojeći zakon koji regulira pravo na pobačaj proglasi neustavnim, po ocjeni udruge “U ime obitelji” donio je “neživotnu, nelogičnu i nepravnu” odluku, no pozivitivnim smatra to što su ustavni suci potvrdili da život počinje začećem i da ne postoji ljudsko i ustavno pravo na pobačaj.

Na konferenciji za novinare održanoj ispred Ustavnog suda, član Upravnog odbora udruge “U ime obitelji” Krešimir Planinić rekao je da je odluka 12 sudaca “neživotna, nelogična i nepravna” prvenstveno zato što je kontradiktorna. Sud kaže da je taj zakon star 40 godina ustavan, zatim odbija prijedloge za ocjenu ustavnosti i na kraju kaže da ga je “potrebno uskladiti jer je zastario, treba ga osuvremeniti i daje nalog zakonodavcu da u roku dvije godine izradi novi zakonodavni okvir za reguliranje te materije”.

Smatra i da je usporedba s presudama ustavnih sudova drugih zemalja neopravdana jer ustavi nisu jednaki. Dodao je da se mogu uspoređivati samo neke slične situacije, primjerice njemački Ustav gdje kaže da “svatko ima pravo na život”, a u hrvatskom Ustavu se u čl. 21 kaže da “svako ljudsko biće ima pravo na život”.

“Nije razjašnjeno što to znači svako ljudsko biće”, rekao je. “Žao mi je što nije smogao snage Ustavni sud da razriješi to pitanje”, rekao je. Ocijenio je da je plagirana odluka Ustavnog suda Slovačke, premda je Ustav Slovačke različit od Ustava Republike Hrvatske.

Bilo je potrebno, rekao je, “pitati se i odgovoriti na pitanje je li taj doneseni prije 40 godina zakon u jednopartijskom komunističkom sistemu u skladu s Ustavom iz 1990. demokratske Republike Hrvatske – i to je sve”. Nije bilo potrebno ulaziti u svjetonazorska ni u medicinska pitanja, nego u pravna pitanja, istaknuo je.

Planinić je rekao da se nada da će se u široj društvenoj raspravi stvoriti zakonodavni okvir kako nalaže Ustavni sud RH.

Na novinarsko pitanje koji su njihovi daljnji potezi i što im stoji na raspolaganju, Planinić je rekao da on ne vjeruje da je predsjednik Ustavnog suda ozbiljno mislio kad je obeshrabrivao građane za referendum.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je da je nakon odluke Ustavnoga suda prostor za eventualni referendum “vrlo sužen”.

Planinić je na pitanje za kakav će se novi prijedlog zakona zalagati “U ime obitelji”, rekao da će se zalagati da se novi zakon temelji na činjenici da ljudski život počinje začećem i na ustavnoj odredbi iz članka 21 da “svako ljudsko biće ima pravo na život”.

Napomenuo je da nigdje nije sasvim zabranjen pobačaj jer uvijek ima nekih iznimaka, te da se u uvijek u ravnotežu stavlja život sa životom majke. A na pitanje treba li žena imati pravo na odlučivanje o svojem vlastitom tijelu, rekao je da žena i odlučuje o svojem vlastitom tijelu sve dok nije drugi život u pitanju. “Do tada odlučuje o svojem vlastitom tijelu”, kazao je.

“Što se tiče udruge ‘U ime obitelji’ i medicinske struke, život počinje začećem. A ako život počinje začećem onda možemo samo razmišljati od tog koraka. Dakle, ne možemo razmišljati je li 10., 12. tjedan ili slično”, zaključio je Planinić.