Aktivizam, Nekategorizirano

Platforma za Društveni centar Čakovec u subotu poziva na javnu akciju

Platforma za Društveni centar Čakovec inicijativa je 20-ak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki.
Platformu čini 20-ak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki.

Platforma za Društveni centar Čakovec objavila je program aktivnosti koje će provoditi tokom proljeća 2016 godine. Riječ je o 42 aktivnosti na više različitih lokacija, koje obuhvaćaju radionice, predavanja, projekcije, tribine, koncerte, izložbe, performanse, sportske i rekreativne te mnoge druge aktivnosti.

Platforma za Društveni centar Čakovec po prvi put na (ne u) javnom prostoru prezentira svoje dosadašnje aktivnosti, planove i koncept Društvenog centra Čakovec. Kroz plakate, informativne letke i programske knjižice građanima će biti prezentirana ideja Društvenog centra, prva programska rješenja za nekoliko lokacija u gradu Čakovcu te programske aktivnosti za proljeće 2016. godine. Na panoima, građani će imati prilike sami dodatno definirati sadržaj Društvenog centra, sukladno identificiranim potrebama zajednice.

Platforma za Društveni centar Čakovec inicijativa je dvadesetak organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki, koja je formalizirala djelovanje Inicijative 1729/2 krajem kolovoza 2015. godine.

Platforma potiče i zagovara demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja građana te organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Ujedno, platforma se zalaže za revitalizaciju neiskorištenih javnih prostora, čime se pokrenulo niz javnih društveno-kulturnih događanja s ciljem oživljavanja prostora koji godinama stoje neiskorišteni i stavljanja istih u javnu funkciju.

Svi događaji otvoreni su za javnost te se pozivaju svi građani/ke da aktivno sudjeluju u njima.

Rad platforme i ostale informacije možete potražiti na web stranici drustvenicentar.hr .

Autonomni centar- ACT