Nekategorizirano, Stajališta

Poruka Slošnjak za izbore: Neka se glas osoba s invaliditetom čuje na lokalnoj razini

Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom pozvala je u ponedjeljak medije, u povodu skorašnjih lokalnih izbora, da budu glas osoba s invaliditetom i propitkuju kandidate o tim temama, a sve sudionike izbornog procesa da im osiguraju pristup izbornom mjestu.

“Ništa o nama bez nas – neka se glas osoba s invaliditetom čuje na lokalnoj razini”, istaknula je u priopćenju pravobraniteljica Slonjšak.

“Pozivamo medije da u predstojećem razdoblju budu glas i tih osoba i propitkuju kandidate o mjerama i aktivnostima iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se odnose na teme važne za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Na koji način će osigurati da se osobe s invaliditetom uključe u donošenje odluka? Koja ključna pitanja vezana uz položaj osoba s invaliditetom na svom području planiraju rješavati ako dođu na vlast?”, navela je Slonjšak.

Podsjetila je da je, uz osiguranje arhitektonske pristupačnosti svim prostorima vezanima uz izbore, neophodno osigurati da su poruke i informacije za sudjelovanje na izborima dostupne i razumljive svima, uključujući gluhe i slijepe osobe, kao i osobe s intelektualnim teškoćama.

Osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju pozvala je da izađu na izbore i tako se uključe u procese donošenja odluka koje utječu na njihove živote, da se informiraju o tome kako pojedine opcije planiraju odgovoriti na izazove s kojima se suočavaju.

“Život osoba s osoba s invaliditetom kao i svih građana događa se na lokalnoj razini. Zbog toga su predstojeći izbori od posebne važnosti za više od 500 000 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koliko ih ima u Hrvatskoj”, istaknula je.

“Kad se tome pribroje članovi njihovih obitelji, dobije se najbrojnija manjina koja je svakodnevno suočena s brojnim dodatnim izazovima uz one s kojima se nose svi ostali građani”, dodala je.

Slonjšak ističe i da se ne smiju zaboraviti višestruko marginalizirane i isključene osobe s invaliditetom, one koje žive u ustanovama ili im prijeti izdvajanje iz zajednice zbog nepostojanja socijalnih usluga koje bi im se pružale tamo gdje žive, roditeljima djece s teškoćama u razvoju ili obiteljima koje skrbe o svom članu s invaliditetom pogotovo kad se radi o osobama s teškoćama mentalnog zdravlja.

Podsjetila je da je Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo na internetu Obvezatne upute o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto.

Birači koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto, a žele glasati, trebaju o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12 sati na dan održavanja izbora. Ukoliko je to moguće, članovi biračkog odbora će ih posjetiti na njihovoj adresi. Ukoliko je biračko mjesto nepristupačno, glasanje se može organizirati ispred samog mjesta.

“Svi birači koji smatraju da im je nekom radnjom izbornog tijela ili na bilo koji drugi način ugroženo ili onemogućeno njihovo biračko pravo trebaju se bez odgode obratiti Državnom izbornom povjerenstvu kako bi se pravodobno poduzele odgovarajuće mjere i otklonile eventualne uočene nepravilnosti”, poručila je u priopćenju pravobraniteljica Slonjšak.