EHO, Nekategorizirano

Sklonište za životinje Prijatelji dobilo novi Edukacijski centar

Foto: Iva Muminović

Edukacijski centar Skloništa za životinje “Prijatelji” napravljen je u kontejnerskom modulu te je izgrađen i opremljen u sklopu projekta Snaga života, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. S otvorenjem Edukacijskog centra s radom će započeti udruge uključene u projekt, dok će se na jesen početi raditi s počiniteljima kaznenih djela kako bi se integrirali u društvo.

Korisnici su počinitelji kaznenih djela od 18 do 36 godina s područja Međimurske i Varaždinske županije. Kroz ovaj projekt provodit će se inovativna metodologija kao sinteza najboljih metodologija rada – iskustveno učenje u prirodi, rad sa psima, logoterapiju i inkluzivno volonterstvo. Voditelj projekta Goran Stojanović rekao je kako će 24 počinitelja kaznenih djela u postpenalnom prihvatu biti svrstani u grupe.

“Radi se po 3 grupe sa po osmero korisnika sa trenerima i čitava metodologija je interaktivna, ide se u prirodu 24/7 gdje se suočavaju sa sobom, sposobnostima, slabostima, orijentacijom, timskim radom. Nakon toga je na redu socijalizacija rada sa psima koja obuhvaća i korisnika i štićenika i onda segment savjetovanja. Nema puno priče, sve je u akciji.”

Zahvaljujući edukacijama, korisnici će imati priliku raditi s logoterapeutima te će kroz sedmodnevnu velebitsko/ličku ekspediciju proći program iskustvenog učenja u prirodi. Povezivanjem polaznika sa psima, radit će se na njihovoj socijalizaciji kroz usvajanje vještina i igru uz stručno vodstvo trenera. Svaki od polaznika pri kraju modularne edukacije ostvarit će 16 sati inkluzivnog volontiranja na aktivnostima unutar edukacijskih sadržaja koje će odabrati za sebe. Što ovaj projekt znači za Sklonište i udrugu Prijatelji naglasila je predsjednica Aleksandra Hampamer.

“Sa ovim edukacijskim centrom i pokretanjem edukacija vidimo svijetlo na kraju tunela jer će se ovaj centar, osim za projekte EU fondova, koristiti i za mlade ljude, školsku i vrtićku djecu s ciljem da ih se nauči od malena odgovornoj skrbi prema životinjama, što znači udomiti psa, što znači brinuti o njima, koja su prava životinja i na taj način podizati svijest o pravima životinja koje su živa bića, a ne stvari i koja jednako tako žive s nama na ovom planetu kao i mi sami.”

Budući da se ovaj projekt provodi po prvi put u Hrvatskoj, snimit će se evaluacijski film kako bi se ova metodologija mogla primjenjivati u daljnjem radu s počiniteljima kaznenih djela. Projekt se provodi 24 mjeseca, odnosno započeo je u srpnju prošle godine, a trajat će do srpnja iduće godine. Projekt je vrijedan oko 1 180 000 kuna, dok je vrijednost Edukacijskog centra 400 000 kuna. (Izvor: radio.1.hr / CV)

FOTOGALERIJA s otvaranja dostupna OVDJE

Projekt S.N.A.G.A. (Samopouzdanje, Nesebičnost, Aktivizam, Govor Istine, Asistencija) ŽIVOTA provodi Zaštitarsko ekološka udruga “Prijatelji životinja i prirode” Čakovec u projektnom partnerstvu sa Međimurskom županijom, Hrvatskom školom Outward Bound i Centrom za rehabilitaciju Silver iz Zagreba.

Projekt je odobren za sufinanciranje na pozivu za dodjelom bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.