Hrvatska, Nekategorizirano

U Čakovcu se otvara Edukacijski centar za izobrazbu o terapijskom radu i rehabilitaciji bivših zatvorenika

Zaštitarsko ekološka udruga “Prijatelji životinja i prirode” Čakovec u četvrtak, 18. lipnja 2020. u u 10.30, otvarit će vrata novog Edukacijskog centra udruge (Carinski odvojak bb, Čakovec) koji je podignut u sklopu projekta S.N.A.G.A. (Samopouzdanje, Nesebičnost, Aktivizam, Govor Istine, Asistencija) ŽIVOTA koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt S.N.A.G.A. udruga provodi u projektnom partnerstvu sa Međimurskom županijom, Hrvatskom školom Outward Bound i Centrom za rehabilitaciju Silver iz Zagreba.

Cilj projekta je razviti novi inovativan model integracije u društvo počinitelja kaznenih djela s područja Međimurske i Varaždinske županije.

Model integracije bivših zatvorenika uključivat će aktivnu suradnju partnera i više organizacija javnog i civilnog sektora koje imaju iskustva u terapijskom radu i razvoju novih rehabilitacijskih metoda za ranjive skupine koje treba integrirati u društvo.

Kako bi se što kvalitetnije pripremio model resocijalizacije počinitelja kaznenih te time pomoglo u izgradnji novog uspješnog života na slobodi, udruga planira više odvojenih aktivnosti.

Jedna od važnih aktivnosti je i otvaranje ovoga Edukacijkog centra koji će odmah po otvaranju, već u 11.15 sati, krenuti s prvom interaktivnom edukacijom Logoterapije koju će za polaznike voditi prof.dr. Vladimira Velički.

Projekt je odobren za sufinanciranje na pozivu za dodjelom bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.