Oznaka: Međimurska županija

EHO Nekategorizirano

Sklonište za životinje Prijatelji dobilo novi Edukacijski centar

Edukacijski centar je otvoren u okviru projekta S.N.A.G.A. (Samopouzdanje, Nesebičnost, Aktivizam, Govor Istine, Asistencija) ŽIVOTA koji provodi Zaštitarsko ekološka udruga “Prijatelji životinja i prirode” Čakovec u projektnom partnerstvu sa Međimurskom županijom, Hrvatskom školom Outward Bound i Centrom za rehabilitaciju Silver iz Zagreba.

Hrvatska Nekategorizirano

Novi prostori sudjelovanja

Projekt “Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier” predstavlja prvi korak u razvoju Društvenog centra Čakovec koji bi trebao odgovoriti na raznolike potrebe lokalne zajednice.